Събития

През 2002 г. Център за либерални стратегии постави началото на ежегодни мемориални лекции Джу в памет на Юлия Гурковска.

Джу бе член на управителния съвет и програмен директор в ЦЛС, 1996 -2001 г.

Тя се присъедини към нас след като обиколи света по море и бе началник на кабинета на първия демократично избран президент на България.

Остави ни рано, много рано...

Тя продължава да ни вдъхновява.

Публичните ни лекции, семинари, конференции и дебати, подредени по теми и хронология

    От 2004 до 2014 г. семинарът предлага територия, на която да се провежда свободен и осмислен дебат по проблемите на стопанската (социална) история на България, да се преодолява институционалното парцелиране на знанието и да се търси общ език между историци и икономисти.

    Историята е ключ към настоящето и бъдещето. Лекциите разглеждат разнообразни въпроси, но винаги пречупени през възможното им отношение към дългосрочните процеси, настоящето и перспективите на българската стопанска (социална) действителност.

    Научната програма на семинара се координира от Румен Аврамов.