Програми

В програмите си - политически анализи, икономически перспективи, социални контексти, правова държава, глобални акценти, ЕС и Европейски съвет за външна политика (ЕСВП) - се стремим да удържаме спецификата на всяка от тези области, но и да търсим посоки и шансове за интердисциплинарни анализи. Усилията ни винаги са ориентирани към предложения за публични политики.