Програми

Европейски съвет за външна политика


Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) е международен тинк танк, който провежда независими анализи върху европейските външни политики и политики на сигурност, както и създава условия за диалог и обмен на идеи между политици, експерти и граждански активисти.

ЕСВП изгражда коалиции за промяна на европейско ниво и инвестира в провеждането на информиран дебат върху ролята на Европа в света. Тинк танкът предлага анализи от общоевропейска перспектива върху най-важните стратегически предизвикателства и избори, пред които са изправени европейските граждани, благодарение на екипа си, разпръснат в офиси в много европейски столици - Берлин, Варшава, Лондон, Мадрид, Париж, Рим и София. Локалните офиси на ЕСВП създават условия за провеждането на общ дебат в различни части на ЕС, а едновременно с това дават шанс за взаимно разбиране на националните специфики в схващането на общи европейски политики и предизвикателства.

Софийският офис на Европейски съвет за външна политика (ЕСВП) е основан през октомври 2007, за да въвлече българската политическа общност в дискусии по европейските външнополитически въпроси. Екипът на ЕСВП публикува анализи, организира публични семинари, лекции и конференции, допринася за формирането на споделено европейско пространство и за изработването на общи политики на съюза за глобалния свят.

Дейността на ЕСВП можете да следите тук.
ЕСВП