Center for Liberal Strategies

19 ноември, 2010

Интересно откъм производителността

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 10:54
Бележка: този постинг беше направен на 19 ноември сутринта, но по някаква за мен все още неведома причина изчезна следобеда. Сега правя опит да го повторя, но няма как да е идентичен.
 
Та в един разговор миналата седмица възникна въпросът какво става с производителността на труда в Бг по време на кризата. Естествено се насочих към базата на Евростат, където към допълнителните индикатори за националните сметки има и данни за производителността на труда. Данните са за производителност на зает и на час работа, като аз избрах да се занимая с вторите - за моите цели тук е по-важен броят работни часове, а не точно кой ги е изработил. Изтеглих си данните във варианта сезонно изгладени с отчитане на промените в работните дни в три формата - реален индекс с база 2000, процентна промяна спрямо предходно тримесечие и процентна промяна спрямо съответно тримесечие на предходната година.
 
Първият въпрос беше как се е променила към средата на 2010 производителността спрямо периода преди кризата, представен от последното тримесечие на 2007 (през което по официалната датировка САЩ навлязоха в рецесия). Очакването ми беше в сравнението с останалите от ЕС Бг да се окаже някъде по средата. Оказа се, че има данни за 18 от 27-те. Резултатът е показан на първата графика:
 
 
Фактът, бе Бг се оказа начело в това подреждане, при това с разлика, ме накара да се загледам по-внимателно. Примерно, може би това се дължи на факта, че в Бг 2008 беше година на продължаващ растеж, докато доста други икономики в ЕС вече бяха в рецесия. Затова погледнах същия индикатор, но само за първата половина на 2010:
 
 
С други думи, дори и през 2010 БГ е на второ място след обичайния заподозрян Естония. Да припомним, че това е полугодие, в което много от другите страни вече не са в рецесия, а в Бг тя продължава. За да бъде сравнението по-пълно, и да се елиминира възможността тази доста предна позиция на Бг да е случайност, взимам още една изходна база за сравнение (освен края на 2007 и на 2009), а именно дъното на спада в производителността, което е различно за всяка страна (варира от първото тримесечие на 2008 за Словакия и Полша до третото тримесечие на 2009 за Франция, Бг заедно с повечето други стига дъното на производителността си през първото тримесечие на 2009). Ето и резултата:
 
 
И тук, макар с малко по-малък аванс, Бг е убедително на второ място след обичайния отличник. Та изводът се налага от самосебе си: по някакви причини производителността има сравнително много добро развитие в Бг по време на настоящата криза.
 
Целта тук не е да се занимавам с тези причини, това си е цял изследователски проект, но нека продължим с установяването на фактите. Използвайки същите данни, но удължавайки времето назад до началото на реда за Бг (1997) и концентрирайки се върху самата Бг, може да се направи интересно сравнение. То е между динамиката на реалния БВП на страната и на производителността. За целите на сравнението и реалният БВП е преизчислен във формата на индекс с база 2000. Ето и резултата:
 
 
Ясно се очертават четири периода, от които последният е най-кратък (засега), но и най-интересен. През първия (1997-1999) БВП нараства, но по-бавно от производителността и всъщност общият брой работни часове спада с малко. През втория (2000-2002) динамиката на двата показателя е идентична, т.е. може да се каже, че ръстът на БВП се обяснява изцяло с ръста на производителността и всъщност броят работни часове е относително постоянен. През най-дългия трети период (2003-2008) отново и двата индикатора нарастват значително, както през първия период, но този път БВП го прави с много повече - това означава не само ръст на производителността на час, но и значителен ръст в броя работни часове.
 
Така стигаме до четвъртия период, обхващащ шестте тримесечия на настоящата криза. И двата индикатора, общо взето, падат здраво на задните си части през първото тримесечие на 2009. Но след това, за пръв път от началото на наблюденията, динамиката им е драматично различна. БВП остава на това свое “паднало” ниво без, за момента, сериозни признаци за повдигане - явно доста се е натъртил. За разлика от него, производителността незабавно, още през второто тримесечие на 2009, подновява пътечката на растежа и към средата на 2010 вече всъщност се е върнала почти точно върху лесно видимия си десетгодишен тренд.
 
Очевидно това значително разминаване в динамиките на производството и на производителността е физически възможно само в условия на значително намаляване на броя работни часове. Т.е. през цялата 2009 и досега през 2010 българските бизнеси реагират на кризата с рязко намаляване на трудовата заетост (брой работни часове) и рязко подобряване на производителността, оптимизиране на дейностите, вероятно вътрешни реформи и пренастройки.
 
Това добре ли е, зле ли е, безразлично ли е, не знам. Само представям любопитен факт за дъвкане.


2 Коментара »

  1. Много любопитно, но е взето от научни трудове на Карл Маркс за кризите и капитализма.След като бизнеса се е скарал с БАН и няма внедрени иновации в процеса на крехката лека промишленост и услуги защото тежката я убиха ,това означава само много работна сила във фаза- безработица,фалшиво надуване на цифри по фактури за извършена дейност,много , много сива икономика и работа ,която не носи достатъчно принадена стоиност в полза на обществото.

    Коментар от Тодорова — 6 декември, 2010 @ 12:10

  2. Това е едно много интересно наблюдение. Четейки материала ми се струва, че при едно оправяне на външната среда отскачането на БВП ще бъде много сериозно, тъй като с направените реорганизации при увеличаване на работните часове количеството на продукцията ще отскочи рязко.
    Поздрави

    Коментар от Момчил — 7 декември, 2010 @ 06:46

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress