Center for Liberal Strategies

17 ноември, 2010

БВП флашката и сезонното изглаждане, май за последно

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 02:38

След сериозните промени през това лято и ранна есен в начина на докладване на данните за БВП, този постинг май ще е последен по повод флашката и сезонното изглаждане, оттук насетне тези данни ще са си налични в сайта на НСИ.

Желанието ми беше да проверя доколко с мойте леко дърварски и елементарни методи, с които досега се опитвах да придобия идея колко е сезонно изгладеното ниво и темп на растеж на тримесечните данни за БВП имат нещо общо с “действителността”, или по-коректно казано с евентуалното сезонно изглаждане на самото НСИ, когато то се появи и е официално. Проблемът се оказа, че едновременно се случиха две неща - първо, НСИ започна да дава сезонно изгладени данни (преклонение и благодарности за това!!), и, второ, НСИ ревизира целия ред на БВП петнадесет години назад.

И така, новото официално сезонно изглаждане се основаваше на новите данни, а моето старо дърварско изглаждане беше правено със старите данни. И стана невъзможно да се прецени дали разминаванията между моите неща и официалните се дължат на дърварското ми изглаждане или на променените данни, най-вероятно на комбинация от двете, неизвестно каква.

И така, това, което направих, за да сложа нещата в окончателен вид преди да започнем просто да си ползваме данните на НСИ, беше да повторя старите си процедури с новите данни. Резултатите за нивата на БВП са дадени на следващата графика, където ярко червената линия е сезонното изглаждане на НСИ, много бледо светлосинята са неизгладените данни, а средно бледите синя и зелена - два варианта на моите изглаждания.

Видно е, че съвпадение има по средата на периода доста ясно, но пък там динамиката на БВП е толкова “безинтересна”, че каквото и да е изглаждане щеше да свърши работа. В периода на кризата от последните години разминаванията са значими, макар в общи линии като цяло трите изгладени графики да се движат в една обща посока.

По-долу разликите са по-ярко демонстрирани с представяне не на нивата, а на тримесечните ръстове на БВП (цветовете обозначават същото като на горната графика):

Видно е, че едно от дърварските изглаждания (това с х12а) дава сериозно отклонение от изглаждането на НСИ преди началото на кризата - през 2008, а другото (с х11 ползвайки Eviews) - в самия период на кризата.

Най-вероятно тези разлики се дължат на разликите в процедурите - НСИ използва не х11 или х12, а НСИ използва процедурата TRAMO/SEATS, възприето от Евростат. Освен това при моите елементарни изчисления не съм се занимавал с въпроса за елиминиране на ефектите на крайните точки, поради което с всяко ново тримесечие данни изгладените редове се променяха, а това не е така по процедурата на Евростат.

Тъй или инак, моите доста елементарни опити да правя сезонно изглаждане вече отиват в миналото и си имаме официални данни, което е добре.

А тези официални данни общо взето показват, че след пльосването на българската икономика по, общо взето, задни части през първото тримесечие на 2009, тя все още не успява да се повдигне по някакъв осезаем начин. Вероятно здравата се е натъртила …Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress