Състояние на обществото

Лицата на ромите-мигранти в Европа

Октомври 2015 - Януари 2017

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016

НПО мрежа за анализ на обществени рискове

Юни 2015 - Април 2016

YOUTHACT Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск

Януари 2014 - Декември 2015

Клопката на (не)подвижността: подвижни хора срещу неподвижни институции

Юли 2014 - Юли 2015

Тинк танкове на кръстопът: променящи се парадигми и дилеми за политики

Октомври 2013 - Април 2015

Гласоводител за изборите за Народно събрание 2014

Октомври 2014 - Декември 2014

В търсене на гражданска подкрепа за реформаторски политики

Май 2010 - Май 2012

Пътеводител 2020

Февруари 2008 - Март 2009
Има моменти, когато най-сигурният начин да се изгубите в един град е да се опитате да се ориентирате по карта.