Балкани

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа

Юни 2018 - Юни 2018
Пловдивският икономически форум се организира от Делфийския икономически форум, Атина, Гърция, и от Център за либерални стратегии в София. Форумът ще коментира предизвикателствата пред България, региона и Европа. Крайната му цел е чрез диалог и споделяне на идеи и визии да допринесе за успешната трансформация на България и за отключването на потенциала за социален и стопански растеж. Форумът ще се провежда всяка година през месец юни в Пловдив – прекрасен град с важна роля за икономическото развитие на страната.

Периферия в риск

Април 2013 - Октомври 2014
Серия от дискусии, организирани от Център за либерални стратигии съвместно с Бруно Крайски Форум, Виена и Европейски съвет за външна политика и подкрепени от Австрийското министерство на отбраната и спорта и Балкански тръст за демокрация

ЕС и Русия – съперничество и сътрудничество: Балканите vs. Кавказ

Декември 2008 - Септември 2009

Blue Bird Club

Ноември 2007 - Юни 2008
Как да променим видимостта на Балканите в Европа?

Kosovo Effect Group

Декември 2006 - Март 2007
2007 се очакваше да бъде годината на статута на Косово

Международна комисия за Балканите

Април 2004 - Май 2006
На 15 април 2004 г. в Брюксел се проведе първата среща на новата Международна Комисия за Балканите.

Политика на България за Балканите

Април 2005 - Април 2006
2005 година бе изключително важна година за решаване на следните значими въпроси на Балканите: бъдещия статут на Косово...

Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")

Октомври 2000 - Октомври 2003
Идеята на този проект бе в рамките на тригодишен период да бъде подготвен стратегически документ "Дневен ред на гражданското общество в Югоизточна Европа", в който да залегне визията за развитие...

Българско - югославска работна група

Юли 2001 - Септември 2003
Този проект се състоеше от поредица от семинари, предназначени за българи със специфичен опит в "прехода", както и за подобни групи в Югославия като темите на семинарите бяха предложени от сръбски неправителствени организации.

Оценка на балканския социален проект

Октомври 2000 - Октомври 2002
Основна цел на този проект бе да изготви оценка на "обществения проект" на Балканите, проект различен от този на елитите, нещо, което не бе правено до този момент. За целта...

Нов план за сигурност на Балканите

Април 2001 - Април 2002
Този проект разгледа факторите, които са основни предпоставки за сигурност на Балканите след падането на диктаторския режим на Милошевич, както и влиянието, което има тази ситуация върху българската регионална и трансатлантическа политика.

Институционални и политически проблеми в страните от Югоизточна Европа

Януари 2001 - Септември 2001
Пост-комунистическите общества са тотално завладяни от идеята за корупция. Корупцията е най-често спряганото описание на политиката по време на прехода. Тя обяснява банкрута на индустриалните отрасли, които някога са били...

Информиране на българското общество относно политическите събития в Югославия

Май 2000 - Декември 2000
Основната цел на този проект бе да предостави на българското общество информация за развитието на политическите събития в Югославия от перспективата на Югославската опозиция. Това се наложи след като анализи...

Конференция "Югославия: Мирен преход на поносима социална цена"

Май 2000 - Юли 2000
Главната цел на конференцията бе да създаде балканско публично пространство за дискусия на югославския преход в контекста на позитивния опит от мирния преход в България и Македония. Тази цел беше...

Балкански кръгли маси

Ноември 1998 - Май 2000
В рамките на идеята за Балкански политически форум, ЦЛС организира кръгли маси, лекции и дискусии по най-горещите балкански политически теми.

Конференция: "Предизвикателства пред сигурността в Югоизточна Европа"

Февруари 2000 - Април 2000
Двудневната конференция се проведе в София на 27 и 28 март 2000 г. Конференцията беше организирана около следните теми: 1. Икономическата реформа като въпрос, свързан със сигурността 2. Ролята на Европейски...