Демокрация на участието

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016

Тинк танкове на кръстопът: променящи се парадигми и дилеми за политики

Октомври 2013 - Април 2015

Уроци от протестната вълна в Европа

Януари 2014 - Декември 2014

MEDIADEM Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи

Април 2010 - Март 2013

Ентусиазирай Публиката в България за Европейския Парламент

Февруари 2009 - Януари 2010

ГласоВодител - гласоСледител 2009г

Февруари 2009 - Декември 2009

Граждани за Европа 2009

Септември 2008 - Септември 2009
„Граждани за Европа” 2009 е европейска дискусия на тема: Какво може да направи ЕС, за да повлияе на нашето социално и икономическо бъдеще в глобалния свят?

Граждани за Европа 2007

Януари 2007 - Декември 2007
Дискусиите “Граждани за Европа” преодоляха географските и езикови бариери в Европа и предоставиха за първи път на граждани от всички държави-членки на Европейския съюз възможност да влязат в диалог за неговото бъдеще. Oбщоевропейският проект включва национални дискусии във всяка една от 27-те държави-членки на ЕС. Основният резултат от проекта е, че гражданите достигнаха до общи позиции и формулираха препоръки към политиците. Изготви се Обща визия на европейските граждани за бъдещето на Европа.

Националeн дебат „Политики към ромите в България” (Deliberative Poll)

Септември 2006 - Септември 2007
Вторият национален дебат /Deliberative Poll®/, проведен в България на тема политики за Ромите доведе до убедителна и съществена промяна в подкрепа на интеграционната гледна точка. Представителната извадка от 255 участника, изпълнена от Агенция Алфа Рисърч, се събра в НДК на 14-15 април, 2007, за да дискутира три теми, които засягат положението на Ромите: жилищна политика, наказателна политика и образование.

Национален дебат “Общественото мнение за престъпността” (Deliberative Poll)

Януари 2002 - Декември 2002
На 11-13 октомври 2002 се проведе за първи път в Източна Европа – национален дебат “Общественото мнение за престъпността”, по метода Deliberative Polling®, иницииран от ЦЛС. Националният дебат бе опит да се използват проучванията на общественото мнение и методиката на груповите дискусии по нов начин, така че съвместно с медиите, да се даде шанс на информирания гражданин да изрази своята позиция. Според данните, получени след участието в дебата анкетираните са променили мнението си по въпроса смъртното наказание - 44% от 281 анкетирани са "против". Преди националните дебати нагласите на хората са били 20% "против" него. Част от участниците си промениха мнението в сложната материя за проблемите в съдебната система.

Студентски дискусионни клубове

Февруари 2000 - Май 2002
Идеята на проекта бе да се създаде мрежа от дискусионни общества в девет български университетски града. Целта бе да се организират дискусии по редица важни въпроси, предизвикващи жив обществен интерес...