Донори

American Standard Companies, Inc.

CEE Trust

Charles Stewart Mott Foundation

Civic Education Project

Constitutional and Legislative Policy Institute, Чикаго - Будапеща

EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission

European Commission,Prevention of and Fight Against Crime Programme (ISEC)

Fondation Robert Schumann

Freedom House

German Marshal Fund of the United States

Institute for Human Sciences, IWM Vienna

King Baudouin Foundation

Konrad-Adenauer-Stiftung

National Endowment for Democracy

Open Society Initiative for Europe

RAND Corporation, USA

Think Tank Fund - Open Society Fondations

Американска агенция за международно развитие

Асоциация на работодателите в България

Асоциация на работодателите в България

Асоциация на търговските банки в България

Балкански тръст за демокрация

Булбанк, Уникредит Груп

Виенски институт за международни икономически изследвания

Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин

Делегация на Европейската комисия в България

Демократична комисия, посолство на САЩ в България

Демократична комисия, посолство на САЩ в България

Европейска инициатива за стабилност

Европейска комисия

Европейска комисия, програма "Европа 2003"

Европейска комисия, програма "Европа 2003"

Европейска комисия, програма PHARE

Европейски Парламент

Европейски център за правата на ромите (ERRC)

Инициатива глобална България

Инициатива глобална България

Институт Отворено общество, Будапеща

Институт Отворено общество, София

Интернешънъл ИДЕА, Стокхолм

Информациона служба към посолството на САЩ в България

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

Международен републикански институт, САЩ

Министерство на външните работи на Холандия, програма MATRA

Министерство на отбраната и спорта, Австрия

Национална банка на Швеция

Национална банка на Швеция

Пакт за стабилност

Пета рамкова програма на Европейската комисия

Посолство на Великобритания в България

Правителство на Германия

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Програма на ООН за развитие

Световна банка

Седма рамкова програма нa Европейския съюз

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust

Уестминстерска фондация за демокрация

Фондация "Рене Б. Фишер", САЩ

Фондация "Рене Б. Фишер", САЩ

Фондация "Робърт Бош"

Фондация Отворено общество, Ню Йорк

Фондация Отворено общество, Ню Йорк

Фондация Фолксваген, Германия

Фондация Фридрих Науман, Германия

Фондация „Америка за България“

Форум за международен диалог “Бруно Крайски”

Шеста рамкова програма на Европейската комисия