Международна конференция "Русия през погледа на млади европейски лидери"


Център за либерални стратегии (София) в сътрудничество със Съвета по външна и отбранителна политика (Москва) и Висшата школа по икономика (Москва) организира международна конференция Русия през погледа на млади европейски лидери (Москва, 11-13 март, 2019).

Дълбоката трансформация на световния ред, която наблюдаваме напоследък, се съпровожда от един важен процес – смяна на поколенията в политическите общности както в Европа, така и в Русия. В този нов политически контекст ЕС няма ясна идея за опита и идеите на новото поколение руски експерти. Тази неяснота се задълбочава от намаляването на контактите между европейските и руски политици, анализатори и журналисти след Кримската криза. Това създава сериозна опасност от неразбиране и погрешно интерпретиране както на руските, така и на европейските политики.

 

Международната конференция има за цел да събере разнообразна група от млади европейски и руски лидери, за да обсъдят настоящи руски политики, как виждат отношенията между Русия и ЕС, да обменят идеи и политически избори за бъдещето.

Участието на младите западни лидери в международната конференция е възможно благодарение на финансовата подкрепа на фондация Роберт Бош.