Center for Liberal Strategies

Sunday November 9th, 2014

25 years since november 1989: before and after in graphs 7

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 06:11 PM

Sorry, this entry is only available in Български.2 Comments »

  1. Коментара ми е че съм доволен да видя такива аналитични графики. Благодарско на Георги Ганев че ги публикува!

    Comment by Иван Тенев — Sunday November 9th, 2014 @ 07:51 PM

  2. Чудесна графика!
    А възможно ли е или логически издържано ли е тази графика да се върже с инвестициите в икономиката? Интересно ми е колко е голяма лаг-а на ефекта на инвестициите и за това 3,65 колко капитал трябва :)

    Comment by ngoranov — Tuesday November 11th, 2014 @ 08:52 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress