Center for Liberal Strategies

9 ноември, 2014

25 години от ноември 1989: преди и след в графики 7

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 06:11

След запознаването със заетостта идва ред на поне също толкова важния въпрос колко производителна е тази заетост. Въпросът е колко реален продукт създава всеки зает. Отново, както и досега, реалният продукт се мери в константни условни международни долари, при изчисляването на паритетите на които се използва Фишер идеален индекс - съответно данните са пак от Total Economy Database. Конкретният показател е годишно произведен продукт от един зает, изчислен в константни условни международни EKS (Èltetö-Köves-Szulc) долари от 2013.

Графика 7. Производителност на един зает в България в 2013 EKS долари, 1965-1989-2013

В този случай подпериодите на последните 50 години са три. Първо, от средата на 1960-те докъм края на 1970-те производителността расте - с някъде около 65 процента за 14 години, или някъде около 3.65% на година.

След това има период от 16 години, в които показателят е практически в стагнация, въпреки че чисто статистически (а и визуално) може да се изведе някаква близо до нула положителна тенденция. Това приключва през 1995, годините на финансовата и икономическа криза 1996-1997 са ясно видими, и след 1997 та до днес има ясно изразена тенденция отново на нарастване на производителността - с някъде около 77 процента за 16 години, или някъде точно същите (любопитно!) 3.65% на година.

Накратко, по този показатал има две пречупвания на тенденцията - през 1979 към стагнация и през 1997 към нов период на ръст.

Тук трябва да се подчертаят две други интересни години. Първата е 1989, при която отново, както и при други коментирани досега показатели, няма пречупване на тенденция - вярно, годината след нея отбелязва видим спад с около 5%, но още на следващаща 1991 производителността се връща на нивото си на стагнация. Втората интересна година е 2009, при която навлизането на световната криза в България също доведе до спад в производителността с около 4%, но отново още на следващата година това е повече от компенсирано и периодът на нарастване на производителността продължава.2 Коментара »

  1. Коментара ми е че съм доволен да видя такива аналитични графики. Благодарско на Георги Ганев че ги публикува!

    Коментар от Иван Тенев — 9 ноември, 2014 @ 07:51

  2. Чудесна графика!
    А възможно ли е или логически издържано ли е тази графика да се върже с инвестициите в икономиката? Интересно ми е колко е голяма лаг-а на ефекта на инвестициите и за това 3,65 колко капитал трябва :)

    Коментар от ngoranov — 11 ноември, 2014 @ 08:52

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress