Center for Liberal Strategies

Saturday November 8th, 2014

25 years since november 1989: before and after in graphs 6

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 06:13 PM

Sorry, this entry is only available in Български.3 Comments »

  1. [...] запознаването със заетостта идва ред на поне също толкова важния въпрос колко [...]

    Pingback by Center for Liberal Strategies » 25 години от ноември 1989: преди и след в графики 7 — Sunday November 9th, 2014 @ 06:11 PM

  2. Гоги, много хубави обяснения на данните. Ще дойде ли някакъв анализ?

    Comment by Ивайло — Sunday November 9th, 2014 @ 08:01 PM

  3. Полезна графика.

    Comment by Иван Тенев — Sunday November 9th, 2014 @ 08:02 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress