Center for Liberal Strategies

8 ноември, 2014

25 години от ноември 1989: преди и след в графики 6

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 06:13

Постепенно дойде време за малко по-икономически графики, първата от които е тази за заетостта. Първо са необходими няколко думи за конкретния показател. Той отново е чисто относителен, защото представя съотношение между две величини: броят заети и общото население. Основната причина за това е, че когато населението се изменя в сравнително голям диапазон, при това неравномерно (милион нагоре, два надолу :), самият абсолютен брой заети не ни дава кой знае колко полезна икономическа информация. Съотношението заети към население дава една много ясна и с определен икономически смисъл информация: каква част от обществото всъщност създава продукта/дохода, който цялото население ползва.

Данните, използвани за графиката по-долу, не са безпроблемни - както в числител (броят заети), така и в знаменател (общото население). Числителят има проблеми както преди, така и след 1989, като тези проблеми са в противоположни посоки. Преди 1989 има силно институционализиран стимул да има фиктивно заети лица - лица, които имат работно място, но то единствено и само попълва бройка без човекът всъщност реално да добавя стойност и да създава продукт. Всеки, работил в предприятие или учреждение през този период няма да има проблем да си спомни подобни “бройки”. Накратко, броят реално заети и създаващи продукт/доход хора за периода преди 1989 е по-малък от отчитаните бройки заети хора, но едва ли има убедителна оценка колко по-малък.

Обратно, след 1989 има ясно институционализиран стимул да има скрито заети (фиктивно незаети) лица. Ако някой има нужда да обяснявам защо има такъв стимул, да ми се обади. Но този стимул е донякъде отразен в данните, които ползвам - те са редът за заети лица в икономиката, оценен по методологията на националните сметки (не по трудови и служебни договори, не и по извадковото изследване на работната сила), която включва и опит (само опит, нищо повече) да се оцени и “скритата”, неотчетена заетост. Пълният ред може да бъде намерен в Total economy database.

Измерването на населението не е особено проблематично за периода преди 1989 - сравнително затворена държава, малко пътувания, почти никакви презгранични миграционни потоци и естественият прираст общо взето изчерпва нещата. Това драматично не е така след 1989 - като се почне от екзодуса на българските турци та до ден днешен всъщност никой не знае колко точно хора населяват територията на България. Миграционните потоци навън, а и постепенно нарастващите навътре, са практически ненаблюдавани докато преди няколко години НСИ не започна да прави някакви оценки за тях, а самите тези оценки ясно показват колко проблемна е тази работа. Единственото, което може да се каже, е, че по всяка вероятно в България фактически се намират значително по-малко хора, отколкото сочи официалната статистика за населението. Това грубо означава, че дясната част на графиката би трябвало да е всъщност доста по-нагоре, отколкото е по-долу, но едва ли някой има ясна идея колко по-нагоре. Данните за населението са от НСИ.

Графика 6. Процент заети от общото население в България, 1965-1989-2013

Тук за пръв път от досегашните графики 1989 е очевидна точка на промяна, а 1997 - не. За цели 12 години след 1989 коефициентът на заетост на населението е с десет, че и повече, процентни пункта по-нисък от средния за периода преди 1989. Дъното е през 2000. След това има период от 9 години на постоянно нарастване и достигане до нива от почти точно 50%, т.е. малко по-ниски от тези преди 1989 (средно около 53%). След това има лек спад до около 47% за 2012 и 2013.3 Коментара »

  1. [...] запознаването със заетостта идва ред на поне също толкова важния въпрос колко [...]

    Pingback от Center for Liberal Strategies » 25 години от ноември 1989: преди и след в графики 7 — 9 ноември, 2014 @ 06:11

  2. Гоги, много хубави обяснения на данните. Ще дойде ли някакъв анализ?

    Коментар от Ивайло — 9 ноември, 2014 @ 08:01

  3. Полезна графика.

    Коментар от Иван Тенев — 9 ноември, 2014 @ 08:02

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress