Center for Liberal Strategies

Friday November 7th, 2014

25 years since november 1989: before and after in graphs 5

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 01:31 PM

Sorry, this entry is only available in Български.2 Comments »

  1. Много хубави графики. Би било хубаво да има и анализ на така добре описаните данни. Защо спадат абортите като дял от ражданията през последните 25 години? Заради миграцията? Заради по-добри здравни услуги, които помагат на младите? Поради стареенето на населението? …

    Comment by Ивайло — Friday November 7th, 2014 @ 01:50 PM

  2. Всъщност, не, Ивайло. Основна идея на тези графики не е да правят анализ и да предлагат обяснение. Целта им не е да дават отговори на въпроси “защо”. Идеята им е да представят показателите и данните такива, каквито са. Да се установи на първо място каква е тази действителност, която после да се анализира или обяснява. Има работа за вършене преди анализа и преди обяснението, която според мен българското общество не е свършило - и това е запознаване с фактите. Идеята на тези графики е да запознае с факти. Една от огромните ми лични фрустрации като икономист в България е ужасяващият нагон на хората да се втурват към грандиозни анализи, космически всеобхватни изводи и тотално самоубедени обяснения при положение, че напълно очевидно самите им факти са неверни, неточни, непълни.

    Comment by Gogi — Saturday November 8th, 2014 @ 04:31 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress