Center for Liberal Strategies

7 ноември, 2014

25 години от ноември 1989: преди и след в графики 5

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 01:31

Следващата графика от посветените на навършването на четвърт век от ноември 1989 продължава тенденцията към съсредоточаване върху демографски процеси, доколкото те са много важни. В случая става въпрос за броя прекратени бременности, или аборти. За съжаление не мога (ресурсът време е твърде ограничен) да изровя данни за разделяне на абортите по причини - дали по желание, дали по медицински причини, дали спонтанни. Презумпцията ми е, че огромното мнозинство от абортите в крайна сметка е в графата “по желание”, но тя може да не е много удачна, особено за по-ранните години, когато практиката на официални аборти тепърва се е утвърждавала. Да не говорим, че вероятно и преди, и сега е имало и има нерегистрирани, неофициални аборти. Но все пак, данните са интересни.

Конкретният показател е брой аборти като процент от броя живи раждания - ако показателят е над 100, абортите са повече от ражданията, и обратно. Иначе, за любопитните, абсолютният рекорд на (регистрираните) аборти е през 1980 - малко над 156 хиляди! За сравнение, през последния половин век година с толкова раждания няма. Данните са до 2012, защото за 2013 още не са публикувани.

Графика 5. Коефициент на абортите в България, 1965-1989-2012

И тук динамиката е доста любопитна и се разделя, доста грубо и условно, на два периода, като годината на обръщане пак, за кой ли път, е 1997, а не 1989. Първият е период е на не много бързо, но ясно видимо макар и със значителни колебания, нарастване на коефициента на абортите спрямо живите раждания. Пикът е през 1992, когато за всяко живородено дете почти едно и половина деца са били абортирани. За целия период 1978-1998 броят аборти е по-голям от броя живородени.

След 1997 е ясно видим процес на сравнително рязък спад на коефициента на абортите, който приключва с началото на икономическата криза и оттогава нивата са относително стабилни - около и малко под един аборт на всеки две раждания. През 2012 броят регистрирани аборти е най-малкия след 1956.

Отново, въпреки че може да се види известно нарастване на абортите след 1989 до 1992, то се вписва изцяло в тренда и колебливостта на коефициента от предходните десетилетия. Отново годината на обръщане е 1997. Това, май, започва да се превръща в тенденция в нашите графики :)2 Коментара »

  1. Много хубави графики. Би било хубаво да има и анализ на така добре описаните данни. Защо спадат абортите като дял от ражданията през последните 25 години? Заради миграцията? Заради по-добри здравни услуги, които помагат на младите? Поради стареенето на населението? …

    Коментар от Ивайло — 7 ноември, 2014 @ 01:50

  2. Всъщност, не, Ивайло. Основна идея на тези графики не е да правят анализ и да предлагат обяснение. Целта им не е да дават отговори на въпроси “защо”. Идеята им е да представят показателите и данните такива, каквито са. Да се установи на първо място каква е тази действителност, която после да се анализира или обяснява. Има работа за вършене преди анализа и преди обяснението, която според мен българското общество не е свършило - и това е запознаване с фактите. Идеята на тези графики е да запознае с факти. Една от огромните ми лични фрустрации като икономист в България е ужасяващият нагон на хората да се втурват към грандиозни анализи, космически всеобхватни изводи и тотално самоубедени обяснения при положение, че напълно очевидно самите им факти са неверни, неточни, непълни.

    Коментар от Gogi — 8 ноември, 2014 @ 04:31

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress