Center for Liberal Strategies

Friday November 7th, 2014

25 years since november 1989: before and after in graphs 4

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 12:47 PM

Sorry, this entry is only available in Български.1 Comment »

  1. Хубавото е че графиката на раждаемоста през последните години е сравнително хоризонтална . Все повече млади майки с бебета в количка срещам по улиците на Стара Загора. Явно младите са станали по уверени в бъдещето си и се решават да имат деца.. А и смъртноста - май че е навлязла в стадий на “затишие” . Отдавам го на повишената здравна култура , на многото говорене по телевизия, радио, вестници , повече внимание на старците в градовете към здравето си и купуването на доста животоподържащи лекарства и облекчаващи качеството на живот медикаменти ( не само лекарства ). Въпреки всеобщия “плач” че пари няма, все пак възрастните хора намират парички за това. А може би и младите им помагат.

    Comment by Иван Тенев — Sunday November 9th, 2014 @ 08:18 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress