Center for Liberal Strategies

6 ноември, 2014

25 години от ноември 1989: преди и след в графики 3

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 02:44

Третата графика, посветена на 25-годишнината от ноември 1989, е свързана донякъде с втората. Както и общата очаквана продължителност на живота, така и този показател - детската смъртност - отразява много повече от чисто стопански-материален статус на обществото. В този смисъл това е също много синтетичен показател.

Конкретно, става въпрос за брой умрели деца на възраст под 1 година на всеки 1000 живородени.

Графика 3. Детска смъртност в България, 1965-1989-2013

Първият коментар е, че само за 50-тина години напредъкът е значителен - от над 33 на хиляда до около 7.5 на хиляда. В случая донякъде 1989 е свързана с обръщане на тренда, като показателят спира да намалява и дори може да се различи известна тенденция към нарастване на нива 14-17 на хиляда. Отново (това вече е за трети път) през 1997 има промяна в тренда и показателят отново тръгва надолу и към 2013 намалява още близо два и половина пъти.Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress