Center for Liberal Strategies

Wednesday November 5th, 2014

25 years since november 1989: before and after in graphs 2

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 08:20 PM

Sorry, this entry is only available in Български.3 Comments »

 1. Извадката е доста малка. Трябва да се погледне от началото на века насам, както и сравнение с географски и икономически близки държави. Сама по себе си тази крива нищо не значи.

  Comment by Боян Юруков — Thursday November 6th, 2014 @ 09:45 AM

 2. Сравнението за последните 50 години е крайно недостатъчно. Полезно е за илюстриране на конкретна теза, но само толкова. Добре е да се погледне от началото на века. Също така всички графики от тази поредица трябва да се съпоставят с географски и икономически близки държави, включително такива неминали през социализъм, за да се разбере до колко външните фактори имат значение

  Comment by Боян Юруков — Friday November 7th, 2014 @ 01:39 PM

 3. Г-н Юруков, не съм съгласен с вас. Извадката не е малка. Целта на графиките е чисто описателна. Не е обяснителна, поради което и неща от сорта на “да се разбере до колко външните фактори имат значение” не са от интерес тук (иначе са си интересни, но не и от гледна точка на целта на тези графики). Ако считате, че графиките трябва да се съпоставят с географски и икономически близки държави, направете го. Ще ми е интересно да го видя. Дал съм връзката към източника да данните и абсолютно нищо не ви спира да направите тези сравнения.

  Но категорично не съм съгласен, че сама по себе си тази крива нищо не значи. За вас може и да не значи. За мен значи. И за много други хора, коментирали този постинг във фейсбук, очевидно също значи. Въпрос на мнение.

  Comment by Gogi — Wednesday November 12th, 2014 @ 07:29 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress