Center for Liberal Strategies

5 ноември, 2014

25 години от ноември 1989: преди и след в графики 2

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 08:20

След постинга за относителния реален доход на човек, идва ред на още един много синтетичен показател, който отразява едновременно страшно много неща в стопанството и обществото. За разлика от предходния показател, обаче, този е доста по-прост и отразява не само икономически процеси.

Става въпрос за очакваната продължителност на живота при раждане.

Разбира се, и това не е елементарно откриваем показател, доколкото изисква определена доза преценка и известен актюерски елемент.

Данните са от Евростат. Разликата между тях и националните данни за годините, за които има и от двете, е малка и предполагам се дължи на дребни методологически разлики. Данните са до 2012.

Графика 2. Очаквана продължителност на предстоящия живот при раждане в България, 1965-1989-2012

Данните показват специфична динамика на този показател. От средата на 1960-те до средата на 1990-те, период от повече от три десетилетия, показателят е почти непроменен и се колебае в тесните рамки между 70.3 и 71.5 години. След средата на 1990-те започва процес на постъпателно нарастване на очакваната продължителност на живота, която днес е някъде с около три години по-голяма.

Отново може би си струва да се отбележи, че и при този показател самата 1989 не е особено забележима нито като ниво на показателя, нито като някаква точка на обръщане на неговата динамика. Точката на обръщане е 1997 - точно както и при относителния реален доход на човек.3 Коментара »

 1. Извадката е доста малка. Трябва да се погледне от началото на века насам, както и сравнение с географски и икономически близки държави. Сама по себе си тази крива нищо не значи.

  Коментар от Боян Юруков — 6 ноември, 2014 @ 09:45

 2. Сравнението за последните 50 години е крайно недостатъчно. Полезно е за илюстриране на конкретна теза, но само толкова. Добре е да се погледне от началото на века. Също така всички графики от тази поредица трябва да се съпоставят с географски и икономически близки държави, включително такива неминали през социализъм, за да се разбере до колко външните фактори имат значение

  Коментар от Боян Юруков — 7 ноември, 2014 @ 01:39

 3. Г-н Юруков, не съм съгласен с вас. Извадката не е малка. Целта на графиките е чисто описателна. Не е обяснителна, поради което и неща от сорта на “да се разбере до колко външните фактори имат значение” не са от интерес тук (иначе са си интересни, но не и от гледна точка на целта на тези графики). Ако считате, че графиките трябва да се съпоставят с географски и икономически близки държави, направете го. Ще ми е интересно да го видя. Дал съм връзката към източника да данните и абсолютно нищо не ви спира да направите тези сравнения.

  Но категорично не съм съгласен, че сама по себе си тази крива нищо не значи. За вас може и да не значи. За мен значи. И за много други хора, коментирали този постинг във фейсбук, очевидно също значи. Въпрос на мнение.

  Коментар от Gogi — 12 ноември, 2014 @ 07:29

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress