Center for Liberal Strategies

Tuesday November 4th, 2014

25 years since november 1989: before and after in graphs 1

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 09:28 PM

Sorry, this entry is only available in Български.7 Comments »

 1. Проблема на тези статистики е, че над 30% от БВП на държавата ни след 1989г. е изцяло в сивата икономика … Успех с изчислението на точен реален БВП при това положение …

  Comment by Think — Wednesday November 5th, 2014 @ 01:40 AM

 2. “Изцяло” ми се струва малко преувеличено, но иначе е сигурно, че има неотчитан БВП. Но не е само това - преди 1989 пък е точно обратното - съществуват ясно и силно институционализирани стимули БВП да се НАДписва, т.е. да се докладва фактически несъздадена продукция… Всъщност никой няма претенция да изчислява точен реален БВП. Всичко е само приблизителна догадка и това е пределно ясно.

  Comment by Gogi — Wednesday November 5th, 2014 @ 07:35 PM

 3. Гоги, направи сравнение с други страни, така според мен ще е по-информативна графиката. Която иначе е супер.

  Comment by илин — Thursday November 6th, 2014 @ 10:35 AM

 4. Прелюбопитно ми е как ще изглежда България сравнена със страните от СИВ без СССР.
  Според мен ще е интересно и сравнение на изменението на реалния национален доход спрямо публичния дълг, ако има такива данни

  Comment by ngoranov — Thursday November 6th, 2014 @ 05:10 PM

 5. До Илин и г-н Горанов - наистина би било интересно да се направят и подобни индивидуални или доста по-тесни сравнения, но… нема време :) Що се отнася до дълга, предвидил съм подобна графика някъде в бъдеще, очаквайте…

  Comment by Gogi — Friday November 7th, 2014 @ 12:43 PM

 6. Много бих бил доволен ако във втората графика - 1а вкараш още две криви- една за полша , една за Чехия. Ей така , за да видим къде сме спрямо другите!

  Comment by Иван Тенев — Sunday November 9th, 2014 @ 08:30 PM

 7. e, няма време, ти да не си всекидневник:-)

  Comment by илин — Monday November 10th, 2014 @ 10:32 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress