Center for Liberal Strategies

Tuesday August 6th, 2013

MoF on the potential presidential veto 2

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 11:44 AM

Sorry, this entry is only available in Български.3 Comments »

  1. Браво, дано повече българи прочетат това!

    Comment by Seeyan — Tuesday August 6th, 2013 @ 07:58 PM

  2. По отношение на единствения валиден аргумент: а не е ли много по-логично да се смени критеря за нов дълг, така че емитиран и вече погасен дълг да не се брои.

    Comment by CBfan — Wednesday August 7th, 2013 @ 01:23 PM

  3. Ако вярваш, че има криза и е възможна криза, значи си ляв. Десните вярват в законът на Сей. Този закон казва, че производството създава потреблението, а Адам Смит дори отхвърля износа като начин за прогрес в икономиката. Всеки зовящ се - десен, трябва да е убeден - че криза няма. В наше село, единственият бизнес е дърва за огрев и хляб, и производство на домати. Казвам, че няма как в такава държава да се произвеждат ликьори, след като хората си позволяват само домашна ракия. Потреблението няма значение, са убедени десните, фалшивите леви също. Ако производството създава потребление, да, да кризи нямаше да има, но уви истината е друга. В България почват да се правят масово къщи от тухли, едва когато идва лявото правителство на Стамболийски, и сега масово селските къщи са от тогава. И автомобили, щяха да правят, ако не беше заклан и разфасован от десните. Лявото създава потреблението, защото настоява повече добавена стойност да отива за работниците, а робите са лоши потребители. - дърва хляв

    Comment by OBEKTIBIZM — Monday September 9th, 2013 @ 02:13 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress