Center for Liberal Strategies

Wednesday July 18th, 2012

Keynes and context 4

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 12:31 PM

Sorry, this entry is only available in Български.3 Comments »

 1. [...] Кейнс и контекстът 4 [...]

  Pingback by Избрано – 23.07.2012 — Monday July 23rd, 2012 @ 09:05 PM

 2. Германия след първата световна война не е със същите възможности като преди това: тя губи колониите си и нейните стоки не могат да се изнасят заради тежки тарифи. Между другото за второто Кейнс набляга значително - от къде Германия ще ги набави тези средства за репарациите, като не може да търгува на равни начала с останалите?

  Подобен ефект създава и еврото - за страните от периферията еврото е прекалено скъпо и те не могат да търгуват нормално с останалия свят (не само спрямо Германия!). За голямото му значение може да покажем че Испанците също преживяват много тежка криза, а те имат по-малки държавни дългове на глава на населението от Германия, но свободните капитали означаваха тикане в големи частни дългове.

  Comment by Димитър — Thursday October 18th, 2012 @ 11:47 AM

 3. Производството създава потреблението? Значи кризи не може да има!?

  Законът на Сей за реализацията

  Законът на Сей в най общата му форма гласи, че на производството и предлагането на стоките винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене, според което не може да се стигне като цяло до общ диспропорционален разрив между търсенето и предлагането.Логиката на закона за реализацията Сей извежда от общия контекст на теорията си за производството и ценността.Идивидите в обществото според него, както е известно, произвеждат полезности, за да задоволяват с тях, собствените си потребности.

  Първият тезис от закона гласи, че колкото повече са производителите в една страна и колкото по голямо е производството, толкова по лека, разнообразна и широка е реализацията на стоковата продукция.Това обуслвя и невъзможността в мащаба на обществото да настъпи общо препълване на пазара и криза на перманентно свръхпроизводство.

  Вторият тезис на Сей следва от първия и гласи, че всеки индивид е заинтересуван от благополучието на всички и че разцветът в една област на производството води фо разцвета на всички останали.

  Според третия тезис вносът на чуждите стоки благоприятства реализацията на вътрешните продукти, защото не може да се купуват чужди стоки за друго, освен за продуктите на националния труд, капитал и земя, на които търговията следователно предоставя реализация.

  Политическа икономия на дребните стокопроизводтели

  Симон Се Сисмонди (1773 1842)

  Сисмонди се явява привърженик на трудовата теория за стойността.Той отбелязва съвсем определно специфичния обществен характер на труда, създаващ стойността.Той поставя в центъра на тази своя теория (теория за реализация и кризите) проблемите на пазара, реализацията и кризите, като тясно ги свързва с цялстното икономическо развитие на страната.В цялото творчество на Сисмонди особено се акцентира върху тезата за подобряване на материалните условия на живот на онеправданите, на социално слабите индивиди на обществото. Според Сисмонди държавните институции, техните нормативни актове и закони следва да гарантират справедливи отношения между притежателите на манифактурни предприятия и наемните работници.Той смята, че предприятията следва да бъдат разпределени между голям брой средни и дребни стокопроизводители, за да се намали наемният труд и да не бъде той отново робство за работническата класа.Той също смята че държавата е длъжна да осигурява помощи за безработни, да осигурява старите и болните.

  В заключебние могат да се направят следните изводи :

  В своя теоритически анализ Сисмонди откроява противоречието между производство и потребление.Той обаче не показва неговата връзка и взаимозависимост с другите икономически противоречия на системата.

  Неговите трудове са проникнати от гневен социален протест.Той разработва, от потребителски позиции, програма за социални реформи в обществото.

  Идеите на Сисмонди се изпозлват от предствителите и на по новата теоритическа мисъл.По точно неговите идеи ги намираме в разработките на английския икономист Хобсън.

  Колкото повече капитализъм - дабавена стойност за предпиемача, толкова по -зле за държавата и икономиката. Може да се изчисли и онагледи, чрез процента на БВП от търговия и производство спрямо сборът от заплатите на работниците там, или колко процента от БВП взимат хората в дадена държава с доходи - до 30 000 долара, доходи над средната класа или над средната годишна заплата. ….. фед печатат ликвидност. понеже капитализма се подържа с кредити а не с доходи, като финансовия капитал на капиталистите се дава като кредити - първо един взима кредит и си купува нужното - от нЯкой - а той с тези пари ще си плати дълга към банката ИЛИ ще ги ВНЕСЕ - и тя пак ще даде същите пари на друг - и банката ще го направи много пъти …. И в банките ЩЕ има 20% ликвидност - така е в българските, в американските е по-малко. Но когато акционерите и вложителите си поискат парите в брой, на помощ идва ФЕД, и колкото повече ликвидност, толкова по-малка лихва ФЕД и за това помага. злато не може да се печати и затуй е отменено. Голямата Депресия е била липса на ликвидност, като вложителите са си искали злато А ЗЛАТОТО Е ОГРАНИЧЕНО, но първо са увеличили лихвата поради липса на ресурс в банките - ликвидност де… 1000-милиарда долара взети от продажба на петрол, колко ще се влеят в потребление, и това години наред, като чисто потребление без да се дават като кредити. ???? ГОДИНИ НАРЕД .. без да има растеж на доходите и дефлация - ЯВЛЕНИЕ ПРЕБОРВАНО С ДОХОДИ ОТ БЪДЕЩЕТО - КРЕДИТИ.. КРЕДИТНИЯТ БУМ СВЪРШИ - КОКВО СЛЕДВА?

  Капиталът е колективен продукт. Ако занесеш какъвто и да било капитал в пустинята, на Марс, или останеш сам на Земята, и няма кой да се интересува от капитала ти - ТО ЗНАЧИ НЯМЯШ КАПИТАЛ!! а собствеността на капитала е държавен продукт!

  НАРОДА ДА СТАНЕ И ИЗМЕТЕ БУРЖОАЗНИЯ ПРОТЕСТ И ОРЕШАРСКИ

  .. .. народа все повече олевява - ОБЕДНЯВА И ВЕЧЕ НЕ Е ЕГОИСТ - ДЕСЕН, СПАСЕНИЕТО Е КОЛЕКТИВНО - ХРИСТИЯНСКО

  Comment by OBEKTIBIZM — Saturday July 13th, 2013 @ 11:46 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress