Center for Liberal Strategies

17 юли, 2012

Кейнс и контекстът 3

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 06:24

Време е и за третата част на писанията за Кейнс и силно подценяваното значение на неговия контекст при тълкуването, и особено при прилагането на негови съвети към действителността днес или когато и да било. Тази трета част ще се занимае с категорично най-известния цитат на този човек, а именно:

“In the long run we are all dead.” (”В дългосрочен план всички сме мъртви.”)

Цитатът е от трета глава на едно от не най-известните, но със сигурност сред най-добрите произведения на Кейнс: “Трактат по парична политика” от 1924 (тук има известен проблем в превода, защото думата на английски е “Tract”, което е различно от стандартната дума за “Трактат”, а именно “Treatise”. След ровене по речници май правилният, но не особено подходящ превод, е “малък трактат” :).

Както Брад де Лонг може би иронично, но много правилно отбелязва, този трактат е един от най-прекрасните представители на монетаризма в почти чистия му вид.  В него Кейнс прави няколко неща. Първо, обяснява негативните ефекти от колебанията в общото ценово равнище - особено неочакваните колебания - включая въпросите на инфлационния данък. Второ, излага (преразказва) количествената теория за парите и въз основа на нея извежда основни принципи на формиране на обменните курсове. Трето, обявява се против политика на дефлация с цел връщането към златния стандарт при старите паритети (в средата на 20-те това е огромен въпрос), и в полза на политика на признаване на обезценяването на парите, след което не привързване към златото, а поддържане на постоянно общо ценово равнище измерено чрез някакъв подходящ индекс. В това последното ясно проличава една от много малкото наистина постоянни теми на Кейнс - той винаги, без изключение, е в полза на уповаването при икономическата политика на неограничаваното от нищо тотално усмотрение на умни и знаещи хора и против уповаването на независещи от отделни хора стандарти и правила. Като под “умни знаещи хора” има пред вид основно себе си.

И точно в частта от трета глава, в която излага количествената теория, се появява неговия цитат. Но преди него има контекст. И той е лесно откриваем още в предисловието към трактата. Там Кейнс ясно заявява своята основна мотивация да напише това произведение, а именно убеждението, че един от основните, може би най-страшните проблеми на пазарното стопанство е ненадеждността на парите като единица мярка за стойност. Нестабилността в стойността на парите - което включва и инфлацията, и дефлацията - е основен бич за пазарното стопанство, и е бич според Кейнс основно защото увеличава риска за предприемачите и затормозява стопанските решения и действия изобщо. Той изрично казва: “възприемането … на здрави [разбирай гарантиращи постоянна стойност на парите] парични принципи биха намалили загубите от Риска, които в момента изчерпват твърде много от нашето състояние”. Думата “Риск” е с главна буква в оригинала.

Та точно в този контекст по-късно Кейнс говори за дългосрочния план. Това е контекстът на инфлацията и дефлацията. Както той казва: “Инфлацията е несправедлива, а Дефлацията е нецелесъобразна” (гл. 4, отново главните букви са в оригинала). Не знам защо този цитат не се ползва с известността, която напълно заслужава. Според Кейнс, целта е недопускане на колебания в стойността на парите, в надеждността им, постоянството им, предвидимостта им като единица мярка. Точно тук той много полемично спори с икономистите, които застъпват тезата, че все пак е желателно тук да се допусне инфлация, а там да се направи дефлация, защото въпреки краткосрочните конвулсии, които това по признанието на всички ще причини, в крайна сметка, “в дългосрочен план”, цените пак ще се успокоят. Аргументът на тези икономисти е горе-долу следният: сега, след световната война, ситуацията е уникална, затова е за предпочитане като по-малко зло държавите да причинят трус в стойността на парите, за да се реши тежък краткосрочен проблем (с динамиката на икономиките след световната война), а пък в дългосрочен план вече няма да правят така и парите пак ще станат стабилни. На тези хора Кейнс казва - привеждам целия цитат, защото целият е важен:

“But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the strom is long past the ocean is flat again.”

или

“Но този дългосрочен план е подвеждащ водач за текущите действия. В дългосрочен план всички сме мъртви. Икономистите си поставят твърде лесна, твърде безполезна задача, ако в този бурен сезон всичко, което ни успяват да ни кажат е, че когато бурята отдавна е преминала океанът пак е спокоен.”

Ключовото нещо в този пасаж е, че става въпрос за заиграване от страна на държавите със стойността на парите - в една или друга посока. Става въпрос за трус, който държавната политика нарочно, целенасочено, причинява с аргумента, че в краткосрочен план има неща, които са по-важни и належащи от стабилността на стойността на парите, а в дългосрочен план нещата ще се оправят. Най-важната дума тук е думата “този” в първото изречение - ТОЗИ дългосрочен план, който според количественото уравнение означава, че в крайна сметка след краткосрочните турбуленции промените в масата на парите се отразяват единствено на цените и така служи за извинение на държавите да си играйкат с парите - именно ТОЙ е неприемлив за Кейнс.

Значи става въпрос за контекст, при който държавата трябва да реши дали да причини съзнателно и целенасочено трус в стойността на парите или не. Не става въпрос за контекст, в който стопанството на дадена държава е изпаднало в ситуация, която самата държава не е искала и може би дори не е предвиждала, каквато е например рецесията или депресията, и трябва да се решава какво да се прави. Най-вероятно в подобен контекст, който е много различен от този през 1924, Кейнс би бил значително по-внимателен към ефектите на избраните политики в дългосрочен план.Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress