Center for Liberal Strategies

Tuesday January 24th, 2012

The Eurozone does not fulfill the Eurozone membership criteria

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 08:30 AM

Sorry, this entry is only available in Български.3 Comments »

 1. В Европа кризата продължава развитие, защото се запазва никому ненужна държавна грешка, която е особено важната причина за развитие на съвременна стопанска криза.

  За да е възможно успешно спасение от криза е потребно прекратяване на държавната слабост, която създава кризата.

  В резултат на съществуващата непълноценност европейските страни са с финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за евро.

  До 24 часа след като в съответна страна се усъвършенствува нейно държавно управление, което да стане ГОДНО за стопанство с евро - сегашната нейна стопанска криза ще е премахната.

  Пример: Ако Гърция бе подобрила своето държавна управление и същото бе станало ГОДНО за евро - досега да е забравила днешни свои трудности и щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори нямаше да понасят болезнени щети за милиарди евро.

  Comment by Иван Митев — Tuesday January 24th, 2012 @ 09:29 AM

 2. [...] Еврозоната не изпълнява критериите за членство в Евро

  Pingback by Избрано – 30.01.2012 — Monday January 30th, 2012 @ 10:02 PM

 3. [...] Еврозоната не изпълнява критериите за членство в Евро

  Pingback by Избрано – 30.01.2012 — Monday January 30th, 2012 @ 10:04 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress