Center for Liberal Strategies

24 януари, 2012

Еврозоната не изпълнява критериите за членство в Еврозоната

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 08:30

С данните за инфлацията през декември 2011 стана ясно, че България изпълнява 4 от 5-те критерия за членство в Еврозоната, включително критерия за ниво на инфлация. Петият критерий - поне две години пребиваване в обменно-курсовия механизъм 2 без напрежения върху курса - е неизпълним за момента, чисто формален от гледна точка на България, а пък от гледна точка на сравнението между 27-те в ЕС е леко безсмислен.

Ето илюстрации за положението на нещата:

Първият, и може би най-важен, критерий е инфлацията - средногодишно нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени. Критерият е средната стойност за трите страни с най-ниска инфлация + 1.5 пункта. Трите страни според прессъобщението на Евростат са Швеция (1.4), Словения и Чехия (по 2.1), та критерият е 3.4%:

Видно е, че 7 от 17 страни в Еврозоната не го изпълняват, макар и Еврозоната като цяло с 2.7% го изпълнява. България е точно на ръба с 3.4% средногодишна инфлация. Честно казано, при това положение и евентуална ревизия на данните може да се окаже, че България не изпълнява този критерий, но въпреки това си струва да се отбележи, че инфлацията у нас не е била толкова близо до Маастрихтския критерий от осем години.

Вторият критерий е свързан със сближаването на лихвените равнища и се основава на лихвите по държавни облигации с матуритет около 10 години. Критерият е средната стойност на тези лихви за трите страни с най-ниска инфлация + 2 пункта, което прави към края на 2011 6.1%:

В този случай 6 от 17 страни в Еврозоната не го изпълняват, и то при положение, че тази стойност е исторически много висока.

Третият и четвъртият критерии отразяват здравето на държавните финанси, а те, както е добре известно, са много болни в ЕС. И в двата случая данните са от есенните прогнози на ЕК, така че, особено по отношение на дефиците и по-малко по отношение на дълга, могат да претърпят малки промени. При дефицита критерият са добре известните 3% от БВП дефицит:

Тука вече манджата с гроздето е пълна - да не забравяме, че този критерий е задължителен не само за страните в Еврозоната, но за всички в ЕС. 20 от 27 страни-членки не изпълняват този критерий, като за повечето от тях това неизпълнение е многолетна традиция. За Еврозоната 12 от 17 страни не го изпълняват, самата Еврозона като цяло с дефицит от над 4% не го изпълнява.

Положението не е много по-различно при публичния дълг, където критерият са добре известните 60% от БВП:

Този критерий също е задължителен за всички в ЕС и не се изпълнява от 14 от 27 страни, като за Еврозоната съотношението отново е 12 от 17 неизпълняващи. Със стойност от близо 90% самата Еврозона далеч не изпълнява този критерий. От източноевропейските нови членки само Унгария не го изпълнява.

Ако се сумират нещата, то две страни-членки на Еврозоната (Кипър и Португалия) не изпълняват нито един от критериите за членство. Други пет изпълняват само един - инфлацията (Ирландия, Гърция и Италия) или дългосрочните лихви (Белгия и Австрия). Десет от страните в Еврозоната не изпълняват нито един от двата критерия за публичните финанси. Самата Еврозона като цяло не ги изпълнява. Една единствена страна-членка на Еврозоната (Финландия) изпълнява всичките критерии.

Любопитното в тези наблюдения е, че основно не се изпълняват критериите за публични финанси - именно тези, които са изцяло под контрола на държавата и напълно зависят от политически решения. Неизпълнението на критериите за инфлация и за дългосрочните лихви може да е стечение на неблагоприятни обстоятелства, индикация за независещи от съответните държави процеси, съответно да се дължи на обективна неспособност да се изпълнят в конкретната ситуация. Неизпълнението на критериите за публичните финанси се дължи на едно единствено нещо - нежелание.

Любопитно също така е, че другите страни-членки на ЕС, които единствени заедно с Финлания изпълняват всички критерии за членство в Еврозоната - България и Швеция - не са нейни членки. В момента и двете не примират от желание да се присъединят. Защо ли…3 Коментара »

 1. В Европа кризата продължава развитие, защото се запазва никому ненужна държавна грешка, която е особено важната причина за развитие на съвременна стопанска криза.

  За да е възможно успешно спасение от криза е потребно прекратяване на държавната слабост, която създава кризата.

  В резултат на съществуващата непълноценност европейските страни са с финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за евро.

  До 24 часа след като в съответна страна се усъвършенствува нейно държавно управление, което да стане ГОДНО за стопанство с евро - сегашната нейна стопанска криза ще е премахната.

  Пример: Ако Гърция бе подобрила своето държавна управление и същото бе станало ГОДНО за евро - досега да е забравила днешни свои трудности и щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори нямаше да понасят болезнени щети за милиарди евро.

  Коментар от Иван Митев — 24 януари, 2012 @ 09:29

 2. [...] Еврозоната не изпълнява критериите за членство в Евро

  Pingback от Избрано – 30.01.2012 — 30 януари, 2012 @ 10:02

 3. [...] Еврозоната не изпълнява критериите за членство в Евро

  Pingback от Избрано – 30.01.2012 — 30 януари, 2012 @ 10:04

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress