Center for Liberal Strategies

24 август, 2011

Важен момент за индекса на широките пари

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 09:49

(обновена 2011-08-29)

Знам, че това е май твърде специализирано, но все пак си струва да се отбележи важен момент в паричната история. Данните от паричния отчет за юли 2011 сочат, че реалният индекс на широките пари, след 20 години митарства из дълбините, се върна на нивата от 1991.

Казано другояче, след 20 години реалната парична маса в Бг се възстанови до нивата от началото на прехода, т.е. от момента, в който цените бяха освободени и и понятието реална парична маса изобщо придоби някакъв смисъл.

Мога да разказвам с часове за тази графика, но нека просто бъде фиксиран фактът:

Три кратки бележки:

1. Данните за паричната маса до 1995 са от ранни издания на двуседмичния, впоследствие месечен информационен бюлетин на БНБ и не са ревизирани според промени в методологията на мерене. Но в Бг разликата между парични и непарични активи е достатъчно рязка, особено тогава, за да дава основание да се смята, че те представят действителността приблизително точно.

2. Реалният индекс е постигнат с дефлиране с индекса на потребителските цени. Не е върхът на сладоледа, но върши работа за голямата и дълга картина.

3. Най-важно, изходната точка е април 1991. Причина - няколко месеца след освобождаване на цените (средата на февруари 1991) и приблизително абсорбиране на този шок. Освен това тази стойност е приблизително средната за годината след освобождаване на цените. Ясно е, че това е условност, но все пак изглежда като добър компромис.

обновяване 1:

поради много повходящия коментар на Слави във фейсбук, тук вмъквам още една любопитна графика, а именно тази на скоростта на обращение на парите. Периодът е приблизително същият като на графиката с парите, честотата разбира се не е месечна, а тримесечна, в числителят е БВП за последните 4 тримесечия, а в знаменател средномесечната стойност на широките пари за последните 12 месеца.

Малък коментар, в светлината на коментара на Слави, изглежда, че тази графика по-скоро потвърждава идеята, че първоначално имаме “надвиснала” парична маса, водеща до доста по-бърза инфлация, отколкото е нарастването на паричната маса при почти постоянна скорост на обращение. После рязък скок на скоростта на обращение - за причините можем да говорим много, но събитията могат да се обобщят като бягство от парите в условия на хиперинфлация. После 15 години успокояване на тази скорост на обращение.Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress