Center for Liberal Strategies

Monday June 6th, 2011

Three Times “Hurray!” for Constitutional Court Decision 7/2011

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 11:21 AM

Sorry, this entry is only available in Български.1 Comment »

  1. Защо тази тайна личност не коментира и други решения на конституционния съд, Апелативния съд, Административния съд и т.н. съдилища, които крепят статуквото от 1990?? Абе в този ЦЛС са събрани тихи къртичета, които се активират само когато везните започнат да се накланят надясно. Това е!

    Comment by Дими — Tuesday August 9th, 2011 @ 06:50 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress