Center for Liberal Strategies

Thursday November 25th, 2010

Thanksgiving and economics

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 09:54 PM

Sorry, this entry is only available in Български.3 Comments »

 1. [...] Георги Ганев, Денят на благодарността и икономиката [...]

  Pingback by Блогът за икономика » Blog Archive » Избрано – 28.11.2010 — Monday November 29th, 2010 @ 06:52 AM

 2. Предлагам статията да бъде разпечатана в 61 екземпляра и бъде разпратена на общинските съветници в София, а по един отделен комплект да се спретне за Пловдив, Варна и и други големи градове. Идеята е, да използват поуките от Мейфлауър за решаването на проблема с недостига на паркоместа в големите градове. Защото аналогията между грешките на заселниците и недоимъка се повтаря, та чак натрапва

  общата нива = общинската улица пред блока и офиса
  осигуряването на храна = осигуряването на места за паркиране
  нуждата от храна = нуждата от места за паркиране

  Докато всеки може да си паркира където си иска, по колкото си иска автомобила, камиона, ремаркета и строителна техника, днешното катастрофално положение ще продължи още дълги години. Когато общината раздели паркоместата и ги пусне на търг - всеки да се бръкне в джоба, но да знае кое си е неговото (така както колонистите разделиха общата нива), тогава нещата ще се оправят, а предприемачите ще почнат да строят подземни гаражи, вместо поредните молове. Та в Деня на Благордарността за това се благодари - за човешките стимули, за частната собственост, за пазарната размяна и всички блага и причини за мир, които те пораждат. И които са необходимо условие, за да може човекът да следва своята духовна същност и призвание…

  Comment by адвокат Виктор Савов — Monday November 29th, 2010 @ 09:29 AM

 3. [...] Георги Ганев, Денят на благодарността и икономиката [...]

  Pingback by Избрано – 28.11.2010 — Monday November 29th, 2010 @ 10:02 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress