Center for Liberal Strategies

Friday November 19th, 2010

Interesting stuff on the productivity front

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 10:54 AM

Sorry, this entry is only available in Български.2 Comments »

  1. Много любопитно, но е взето от научни трудове на Карл Маркс за кризите и капитализма.След като бизнеса се е скарал с БАН и няма внедрени иновации в процеса на крехката лека промишленост и услуги защото тежката я убиха ,това означава само много работна сила във фаза- безработица,фалшиво надуване на цифри по фактури за извършена дейност,много , много сива икономика и работа ,която не носи достатъчно принадена стоиност в полза на обществото.

    Comment by Тодорова — Monday December 6th, 2010 @ 12:10 PM

  2. Това е едно много интересно наблюдение. Четейки материала ми се струва, че при едно оправяне на външната среда отскачането на БВП ще бъде много сериозно, тъй като с направените реорганизации при увеличаване на работните часове количеството на продукцията ще отскочи рязко.
    Поздрави

    Comment by Момчил — Tuesday December 7th, 2010 @ 06:46 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress