Center for Liberal Strategies

8 октомври, 2010

Една проста осигурителна сметка

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 08:38

Заговори се за вдигане на ставката на осигурителните вноски с 3 процентни пункта. След това се заговори, че нямало било да ми бъдели три, а може би някакви други, по-малки, процентни пунктове.

Аргументацията за тези ходове е, че така се правела била някаква реформа на пенсионната система.

И понеже с това правителство и неговият начин на решаване и общуване с хората вероятно каква точно ще е ставката през 2011 ще разберем някъде през 2013, на този етап е безсмислено да се разсъждава за конкретната промяна.

Но е извънредно важно да се разсъждава за общата посока на нещата. А тя може да се определи много лесно, като се извършат две елементарни стъпки.

Първата стъпка е да се признае, че решението се взе от синдикатите и под техния неистов натиск. Можем да обсъждаме това добре ли е, зле ли е, но е факт.

Втората стъпка е да се погледнат дългосрочните намерения на синдикатите - да се види къде те искат в КРАЙНА СМЕТКА да се озове осигурителната система. Това се оказва много лесно, те са си го заявили официално, коректно, точно и ясно ето тук. В КРАЙНА СМЕТКА синдикатите искат във фонд “Пенсии” в НОИ “чистият” дефицит да бъде сведен до нула. И понеже не съществува каквато и да било логика, по силата на която във фонд пенсии да няма дефицит, а в другите фондове да е допустипо да има, фактическото желание на синдикатите е изобщо “чистият” дефицит в цялото обществено осигуряване, в целия бюджет на НОИ, да изчезне. Технически това означава постъпленията от облагането на доходите с осигурителни ставки да са равни на всички разходи на НОИ.

Това води до една проста статична сметка. За нея ще използваме данните от 2009. Тогава средният осигурителен доход на осигурено лице е 555 лева месечно, или 6660 лева за годината. Броят осигурени лица е средно 2.620 милиона лица. По отчета на държавния бюджет (виж примерно тук), “собствените” приходи на НОИ, т.е. приходите от осигуровки, са 5.273 млрд лв. Това означава, че средно за годината приходите на НОИ са били 2012 лева на осигурено лице, или 30.22 % от осигурителния доход.

Същевременно разходите на НОИ са за 9.326 млрд лв. За да е балансиран бюджетът на НОИ е необходимо и приходите да са толкова, което означава приходи от 9.326 млрд лв, или средно по 3572.52 лв на осигурено лице, или 53.64 % от средния осигурителен доход от 6660 лева.

Накратко казано, желанието на синдикатите е не под една трета, а над половината от осигурителните доходи на хората да влизат вместо в техните джобове в тези на НОИ.Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress