Center for Liberal Strategies

Thursday September 30th, 2010

Is the economy in politics or vice versa?

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 08:16 AM

Sorry, this entry is only available in Български.1 Comment »

  1. “Колкото по-корумпирана е една държава, толкова по-многобройни са законите й” - Корнелий Тацит, 2 в.н.е.

    мисля, че тая двехиляди годишна мисъл е точно в посока на това, което казваш

    Comment by Longanlon — Thursday September 30th, 2010 @ 10:38 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress