Center for Liberal Strategies

Tuesday May 18th, 2010

Phew, I finally got it!

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 09:33 AM

Sorry, this entry is only available in Български.1 Comment »

  1. Напълно съл съгласен, но искам да обърна внимание върху въпроса с ревизиите. Именно две такива (и то доста значими) предстоят пред българските данни за БВП на глава по ППС - и могат сериозно да променят разликата ни с Румъния. Първо, по някое време тази година (всъщност трябваше на 11. март) НСИ ще ревизира тримесечните данни за БВП, а с това и годишните, от 1995 г. до 2008 г. (което ще повлияе и на данните за миналата година, разбира се). Ревизията се налага заради промяна в методологията - май ще използват chain-linked метода, но не съм сигурен - и това може да увеличи обема на БВП с 1-2% (поне това се случи в Естонската статистика, когато миналата година промениха методологията си (и те минаха на chain-linked метода).
    Другата, може би още по-голяма ревизия, която индиректно ще засегне БВП на глава от населението е преброяването догодина. Тъй като до скоро НСИ не изнасяха данни за външната миграция (а и сегашните не са пълни), най-вероятно ще се окаже, че населението е доста по-малко от сегашните 7,6 милиона (както се случи през 2001 г.). Според Econimist Intelligence Unit, населението ни е със сто хиляди души по-малко от официалните данни именно заради емиграцията. Според изчисленията на американското бюро по преброяванията (Census.org), хората у нас дори са 7,2 милиона. Каквато и да се окаже истинската цифра, тя със сигурност ще е (доста) по-малка от сегашната и с това ще вдигне показателя БВП на глава от населението.
    Ето как догодина може да се окаже, че всъщтност не сме най-бедната страна в ЕС или поне че сме стопили голямата в момента разлика с Румъния (но все още в рамките на статистическата грешка).

    Comment by Георги Кънчев — Wednesday May 19th, 2010 @ 08:54 PM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress