Center for Liberal Strategies

10 март, 2010

Внимание, внимание, говори МФ

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 09:18

Вчера на сайта на министерството на финансите се появи информация, че “на базата на експертни оценки и прогнози, подготвени съвместно от експерти на НСИ и МФ” износът на България за януари 2010 бил нараснал с над 13 % на годишна база.

Изпитах силно неприятно усещане от публикуването на тази информация на сайта на МФ. МФ не е институцията в България, натоварена с отговорността да събира и публикува данните за износа и изобщо за външната търговия, и изобщо за потоците между България и останалия свят. Други са институциите, натоварени с тази отговорност и с това право.

В случая това е НСИ. По календара на НСИ публикуването на първите данни за износа за януари 2010 трябва да стане вдругиден, 12 март (”Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни”. По традиция заедно с цифрите за трети страни се публикуват и първите данни за външната търговия изобщо за съответния месец, като само разбивката по отделни страни от ЕС се бави още месец).

Обявяването на данни от страна на МФ три дни предварително е силно изнервящо поради две възможни обяснения. Първото е, че МФ разполага с данни, защото НСИ му ги дава предварително, преди да ги оповести на обществото като цяло. Този сценарий не само че никак не е приятен, но и преди време, ако не ме лъже паметта, доведе до отстраняването на тогавашния шеф на НСИ (тогава ставаше въпрос за данните за БВП).

Второто възможно обяснение е, че МФ не разполага с данните от НСИ, но прави някаква информирана догадка. Тогава са възможни два под-сценария.

Първо, в петък се оказва, че данните на НСИ не съвпадат с тези на МФ от вторник. При това положение МФ губи репутация и достоверност.

Второ, в петък се оказва, че данните на НСИ съвпадат с тези на МФ от вторник. Тогава всеки склонен към подозрителност към поведението на държавните институции в България (демек вероятно 90 % от българските граждани) ще се усъмни, че МФ “задава” на НСИ какви трябва да се окажат данните, а НСИ “послушно” доставя съответното съобщение, което обаче може да не отговаря на действителността.

Вариантът, при който обществото си обяснява евентуално съвпадението на данните на НСИ от петък с тези на МФ от вторник с добрата работа и кадърността на експертната оценка на “експерти от МФ и НСИ” е изключително малко вероятен в България днес. Бих казал невъзможен.

И така от бързането никой не печели. МФ ще направи услуга на всички ако престане да практикува говорене и още повече коментари преди публикуването на съответни данни от официално отговорните за тях институции. Дори да счита правенето на предварителни експертни оценки три дни преди публикуването на данните за ценно и важно (тези експерти биха могли, вероятно, да се занимават и с други неща), нека си ги ползва за вътрешна информация. В крайна сметка, става въпрос дори за елементарно между-институционална колегиалност.

И накрая една заядлива забележка. Данните за износа по никакъв начин не говорят за успешността на фискалната или изобщо икономическата политика на българското правителство. Много по-показателни в това отношение, всъщност, са данните за вноса. Експертни предварителни оценки за тях няма, така че чакаме петък.Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress