Center for Liberal Strategies

Sunday January 17th, 2010

Global Warming: The Other Side

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 11:47 AM

Sorry, this entry is only available in Български.1 Comment »

  1. Какво ще бъде е рано да се каже,затова светът трябва да се подготви за двата варианта.Но понеже е инертен и плашлив затова се прави малко доброзорно.Във връзка с приближаващия неуспешен край на срещата в Копенхаген беше публикувана една единствена кратка статия в един единствен вестник,която даваше официално становище и то беше това.Ако сте забелязали тези сериозни дебати и акции са свързани с едно на пръв поглед много незначително събитие,бележещо обаче гигантски скок в познанието на човека за заобикалящият го свят в близък и далечен план.И познанието породи тази лавина.Като че ли винаги е било по-добре само подготвени да знаят истината.

    Comment by of — Wednesday February 10th, 2010 @ 01:20 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress