Center for Liberal Strategies

11 декември, 2009

Предварителните данни за БВП, сезонното изглаждане и техническата рецесия

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 04:32

Вчера излязоха предварителните данни за БВП за третото тримесечие на 2009. След излизането на експресните оценки преди месец ги чаках с нетърпение, защото се очертаваше да се случи нещо интересно. И, макар и с малко, то се случи.

Ако човек вземе данните за реалния тримесечен БВП за последните десет години, изразен в милиарди левове от 2001 г. (те могат да се открият лесно тук) и вземе, че ги изглади с някоя стандартна сезонна изглаждачка (най-разпространената е х12, разработва се основно от бюрото по преброяванията на САЩ, може да се свали оттук, а причината това да се налага да си го правим сами е, че НСИ все още не благоволява да публикува сезонно изгладени данни за родния БВП), се получава интересният резултат, че след сезонно изглаждане пред последните две тримесечия реалният БВП в България нараства, макар и с по малко. На графиката долу неизгладените данни са бледи, а изгладените - приятно зелени.

За по-голяма яснота предлагам и графика на тримесечните темпове на растеж - неизгладени и изгладени (този път в червено).

Ясно се вижда, че при това изглаждане последните две тримесечия имат, макар и малък, но положителен ръст спрямо съответното предходно тримесечие. Между другото този резултат се запазва, ако се добавят най-разнообразни стойности за четвъртото тримесечие на 2009, за да се избегне проблема с крайната точка при изглаждането.

И така, ако подходим формално-технически, би трябвало да заявим, че в България вече няма рецесия. Само дето формално-техническият подход не е особено удачен, защото това дали една икономика е в рецесия или не не може да се разкаже само от гледна точка на тримесечното движение на един показател. Всъщност целта на този пост е само да покаже доколко проблематични са формалните бакалски сметки. Не с такива се мерят рецесиите, нито фазите на растеж.1 Коментар »

  1. [...] изглаждане. Използвайки същата процедура като миналия път, разширявайки малко хоризонта до началото на [...]

    Pingback от Center for Liberal Strategies » Размисли по БВП флашката — 12 февруари, 2010 @ 04:52

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress