Center for Liberal Strategies

Friday October 30th, 2009

On the fiscal reserve, after last week 3

Filed under: Uncategorized — Gogi @ 01:50 PM

Sorry, this entry is only available in Български.1 Comment »

  1. Една съвсееем малка добавчица по темата - тия 6% по депозитите са толкова от недотам отдавна, преди това бяха 2-3%. Освен това, тенденцията е пак да станат толкова не съвсем толкова далеч в бъдещето, и то без да се излива допълнително ликвидност в банковата система.

    Comment by K — Tuesday November 3rd, 2009 @ 09:10 AM

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress