Center for Liberal Strategies

24 октомври, 2009

И все пак за фискалния резерв, след миналата седмица 1

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 01:24

През изминалата седмица се предъвка темата за фискалния резерв и неговата “по-активна” употреба. Засега, изглежда, темата приключи без промяна на статуквото. Но активното пипане на фискалния резерв е една тема, която в днешната българска действителност просто няма как да изчезне безвъзвратно в небитието, където всъщност й е мястото. И ще се появи отново, защото българските управници скоро няма да се научат да се въздържат от неистовото си желание да си играйкат с парите на данъкоплатците. Та тази поредица от няколко постинга е насочена не към миналата седмица, а към бъдещите такива седмици.

В подкрепа на идеята фискалният резерв да се извади от БНБ, където по закон неговото управление е много консервативно и, от гледна точка на изпълнителната власт, пасивно, беше изтъкнат един единствен аргумент - при изваждане на резерва от БНБ и депозирането му в търговски банки правителството ще получава много по-голяма доходност. Конкретните цифри, които финансовият министър изрично спомена, бяха лихва от “примерно” 6 % от банките срещу лихва от 0.5 % сега от БНБ.

Едно от нещата, за които истински ме доядя в този довод, е, че поне за мен е напълно очевидно как и двете страни на това твърдение - и 0.5-те процента от БНБ, и 6-те процента от ТБ, са напълно несъстоятелни. Абсолютно съм сигурен, че и финансовият министър (измежду другите си качества, той все пак е и един изряден академичен икономист) разбира това много добре.

Тук ще се занимая само с първата страна на твърдението - тази за мизерната 0.5 процентова доходност в момента. За другата страна, плюс за някои от по-дълбинните аргументи по повод активната употреба на фискалния резерв, ще заделя бъдещи постинги.

Та лихвата, значи, била 0.5 %. Добре, ама това не е единственото, което крайният титуляр на тази сметка в БНБ - българският данъкоплатец - получава за сумата, вложена в нея. В баланса на БНБ фискалният резерв се появява в статията “задължения към правителството и бюджетни организации” в пасива на Управление Емисионно. Структурата на баланса на Управление Емисионно подсказва, че най-логичното допускане е, че целият пасив по тази статия се превръща в актив от статията “инвстиции в ценни книжа”, но все пак нека предположим, че с оглед обслужването на бюджета БНБ държи около милиард от този пасив под формата на по-ликвиден актив. Средният баланс (според петъшните баланси на Управление Емисионно) на статията “задължения към правителството и бюджетни организации” за 2008 е близо 9 милиарда лева, като махнем средно един, става средно 8 млрд. Същевременно средният баланс на статията “инвестиции в ценни книжа” е малко над 21 млрд. Следователно около 37 % от лихвения приход по ценните книжа се дължи на фискалния резерв. За 2008 този приход е малко над милиард лева. Следователно почти 400 милиона лева е доходът от фискалния резерв. От девет милиарда това е не половин, а 4.5 % доходност от фискалния резерв за българския данъкоплатец.

От тези 4.5 % лихвата е една малка част. Друга, далеч не толкова малка част, е вноската на БНБ в бюджета, която за 2008 е 401 милиона лева и следователно около 150 милиона лева приходи на правителството се дължат на фискалния резерв по тази линия. Но има и още, стига човек да не забравя, че крайният титуляр на резерва е не финансовият министър, а българският данъкоплатец. Защото частта от печалбата на БНБ, която не се внася в бюджета, се използва за увеличаване на резервите на БНБ, които в крайна сметка са резерви на българския данъкоплатец и са от полза за него, макар и да не са от кой-знае каква полза за финансовия министър. В крайна сметка важното за България е не колко получава финансовият министър, а колко получава българският данъкоплатец. От тази гледна точка сметката показва, че доходността от вложеният в БНБ фискален резерв е по-скоро над 4, а не под 1 %.1 Коментар »

  1. [...] как той в момента носи на българските данъкоплатци повече от споменатите 0.5 %, а ако се сложи в ТБ ще носи със сигурност по-малко от [...]

    Pingback от Center for Liberal Strategies » И все пак за фискалния резерв, след миналата седмица 3 — 30 октомври, 2009 @ 01:50

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. Адрес за TrackBack

Вашият коментар

Задвижвано от WordPress