Center for Liberal Strategies

24 януари, 2012

Еврозоната не изпълнява критериите за членство в Еврозоната

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 08:30

С данните за инфлацията през декември 2011 стана ясно, че България изпълнява 4 от 5-те критерия за членство в Еврозоната, включително критерия за ниво на инфлация. Петият критерий - поне две години пребиваване в обменно-курсовия механизъм 2 без напрежения върху курса - е неизпълним за момента, чисто формален от гледна точка на България, а пък от гледна точка на сравнението между 27-те в ЕС е леко безсмислен.

Ето илюстрации за положението на нещата: (още…)

19 януари, 2012

Още две графики по търговията на България с Германия

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 10:50

Преди време подадох пръст със съобщението за един факт, а именно, че по последни данни България в момента има търговски излишък с Германия. В резултат на публикацията се получиха доста коментари, предимно във Фейсбук. Оттам излязоха две основни теми. Първата е, че независимо от макрофакта на много бързия ръст на износа на България за Германия - и като стойност, и като дял в общия внос на Германия - е важно да се знае и структурата.

ОК, нека сложим и една графика със структура:

(още…)

6 януари, 2012

Внезапна изненада откъм Евростат с безработицата

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 04:14

Живее си човек спокойно и изведнъж - трас! и балтия с ревизия на данните. За разлика от НСИ, които публикуват данни за безработицата само на тримесечие въз основа на извадковото изследване на работната сила, Евростат пуска и месечни сезонно изгладени данни на коефициента на безработица.

Публикуваните данни от миналия месец показваха непрекъснато нарастващ коефициент на безработица в България, като за Октомври 2011 той надминава сериозната кота от 12% и достига 12.1%. По таблицата в прессъобщението на Евростат става ясно, че това отразява постоянно, почти с еднаква скорост, нарастване на коефициента на безработица. Въз основа на което се направиха и редица коментари и опити за анализи на ситуацията.

Това стана на 30 Ноември 2011.

И изведнъж днес, на 6 Януари 2012, тъкмо за Богоявление, се явяват нови данни. Не само нови, но тотално обратни. Виж графиката: (още…)

Задвижвано от WordPress