Center for Liberal Strategies

20 декември, 2011

Две графики на търговията на България с Германия

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 01:37

Искам само да обърна внимание върху един факт, подплатен с две графики. С публикуването на данните за септември става ясно, че за пръв път от началото на данните на БНБ, демек от 1995 насам, България има на 12-месечна база положителен търговски баланс с Германия. Коментари могат да се правят различни, но просто искам да отбележа факта.

Графика 1. Търговия на България с Германия, 1995-2011, 12-месечна плъзгаща сума, млн. евро

Графика 2. Дял на вноса от България в общия внос на Германия, 12-месечна плъзгаща средна, проценти

Вярно е, че дял от 0.25% не звучи като особено голям. Но все пак за 12 години се е утроил, а динамиката през последните две е особено интересна.

Задвижвано от WordPress