Center for Liberal Strategies

4 април, 2011

ВСИЧКО поскъпва? Наистина?

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 07:35

В петък в “Панорама” в студиото настана едно твърдение, че в България ВСИЧКО поскъпва. Всичко без изключение. Аз лично не бях убеден, че това е точно така, но на място не разполагах с конкретни данни. Разбира се в удобството на интернет тези данни са незабавно налични - например тук - и показват следното. В наличния в интернет файл на НСИ с индекса на потребителските цени най-подробното ниво на докладване на цените включва 97 стоки и стокови групи на нивото на шестцифрения код. Вземам периода от юни миналата година насам, последните данни са за февруари, значи 8 месеца - именно тези, за които се твърди, че инфлацията била едва ли не незапомнена.

От 97 позиции, за тези осем месеца инфлацията е над 10 % при 11 позиции. При други 21 позиции инфлацията е над 2 %. При 37 позиции тя е между нула и 2 %. При пет позиции е на практика нула. При 23 позиции е отрицателна. Последните 28 позиции - тези с нулева и отрицателна инфлация - са показани на графиката по-долу.

Нека обобщим. Има 97 позиции. При една трета от тях има сериозна инфлация за последните осем месеца с данни. При малко над една трета има с нищо незабележителна инфлация под 2 %. При малко под една трета има нулева инфлация или спад в цените.

В светлината на тези данни обобщението “ВСИЧКО поскъпва” звучи… как да кажа… твърде неубедително.

1 април, 2011

Ръст на доходите в столиците на ЕС

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 04:56

Оня ден качих на блога една графика, ето тук, в която разправях историята как София е настигнала по продукт на калпак в паритетни евро средното ниво на ЕС. Получиха се доста коментари, предимно във фейсбука, на тази тема, като един от въпросите беше как се сравнява София не със средното за ЕС, а с останалите столици.

Та в отговор на този въпрос направих бърза проверка. Бърза в смисъл, че не съм успял да изчисля “среден” продукт на столиците, защото трябва да претеглям суровите данни с тези за населението, не е невъзможно, но няма време. Просто взех кумулативното нарастване на продукта на столиците в паритетни евро за периода 1997-2008. Графиката е по-долу, столиците са подредени в низходящ ред, започвайки от Букурещ с близо четирикратно нарастване на продукта на калпак:

Само да отбележа, че за Малта (предпоследната) данните започват от 2000, а за Копенхаген съм го оставил празно, защото по някаква причина за него данни има само от 2006 насам. Запазил съм и кодовете на Евростат за всеки един от тези региони, ако някой иска да провери.

Та и при столиците работи процесът на настигане - най-бедните растат най-бързо.

Задвижвано от WordPress