Center for Liberal Strategies

20 октомври, 2010

Държавата като крадец

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 11:12

Току що след заседанието на Министерски Съвет излезе информацията, с източник самият министър на труда и социалната политика, че държавата има намерение, а Министерски Съвет вече дори е взел решение, да открадне парите на хората в професионалните пенсионни фондове.

Ако някой се сеща за дума, различна от КРАЖБА, която да описва случващото се, да ми се обади, страшно много бих искал да намеря не толкова ясна и потискаща дума.

И понеже много думи ще се изприказват, тук искам да сведа нещата само до цифри. Цялото оправдание на всичко, което в момента се прави с пенсионната система, е да се увеличат собствените приходи на НОИ. От всички приказки става ясно, че очакването на министъра е през 2011 собствените приходи на НОИ да се увеличат с 500 милиона лева.

Към момента в проекто-закона за държавния бюджет се предвиждат приходите на НОИ от осигурителни вноски за 2011 да бъдат 3.670 млрд лв - това е видно на табличката на стр. 59 от доклада на Мин Фин към проекта за закон за държавния бюджет за 2011. Следователно 500 милиона повече са 4.170 млрд лв.

Явно това са сметките, идващи откъм НОИ или откъм социалното министерство и в очакване именно на този половин милиард вноските и праговете се вдигат.

Към този половин милиард трябва да се добавят и близо половината милиард кражба от личните сметки на хората в професионалните фондове (данните за натрупаните по личните сметки средства за всички фондове могат да се свалят от сайта на комисията по финансов надзор). Така на практика извън неданъчните приходи и трансфера и субсидията от републиканския бюджет, се очаква в НОИ да постъпят около 4.650 млрд лв.

Това са цифрите на този етап. Явно никакви дискусии, дебати, аргументи, контра-цифри и обосноваване на други очаквания не могат да ги променят. Политическото решение за всигане на осигуровките и за кражба на личните партиди на хората е взето. Едно от нещата, които може да се направят сега е да проследим дали прогнозите за увеличени собствени приходи на НОИ ще се сбъднат. Това може да се следи с данните за изпълнението на националния и съставните бюджети, които излизат в края на всеки месец ето тук.

Другото нещо, разбира се, е всеки един от над 230 хиляди осигурени с лична сметка в професионалните пенсионни фондове да даде държавата под съд както в България (на мен поне силно ми намирисва на нарушаване на конституцията), така и в Страсбург, където решението може да се позабави, но е абсолютно ясно какво ще е, а и наказателните лихви ще са щедри.

Ще гледаме, ще видим, и после ще коментираме.

8 октомври, 2010

Една проста осигурителна сметка

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 08:38

Заговори се за вдигане на ставката на осигурителните вноски с 3 процентни пункта. След това се заговори, че нямало било да ми бъдели три, а може би някакви други, по-малки, процентни пунктове.

Аргументацията за тези ходове е, че така се правела била някаква реформа на пенсионната система.

И понеже с това правителство и неговият начин на решаване и общуване с хората вероятно каква точно ще е ставката през 2011 ще разберем някъде през 2013, на този етап е безсмислено да се разсъждава за конкретната промяна.

Но е извънредно важно да се разсъждава за общата посока на нещата. А тя може да се определи много лесно, като се извършат две елементарни стъпки.

Първата стъпка е да се признае, че решението се взе от синдикатите и под техния неистов натиск. Можем да обсъждаме това добре ли е, зле ли е, но е факт.

Втората стъпка е да се погледнат дългосрочните намерения на синдикатите - да се види къде те искат в КРАЙНА СМЕТКА да се озове осигурителната система. Това се оказва много лесно, те са си го заявили официално, коректно, точно и ясно ето тук. В КРАЙНА СМЕТКА синдикатите искат във фонд “Пенсии” в НОИ “чистият” дефицит да бъде сведен до нула. И понеже не съществува каквато и да било логика, по силата на която във фонд пенсии да няма дефицит, а в другите фондове да е допустипо да има, фактическото желание на синдикатите е изобщо “чистият” дефицит в цялото обществено осигуряване, в целия бюджет на НОИ, да изчезне. Технически това означава постъпленията от облагането на доходите с осигурителни ставки да са равни на всички разходи на НОИ.

Това води до една проста статична сметка. За нея ще използваме данните от 2009. Тогава средният осигурителен доход на осигурено лице е 555 лева месечно, или 6660 лева за годината. Броят осигурени лица е средно 2.620 милиона лица. По отчета на държавния бюджет (виж примерно тук), “собствените” приходи на НОИ, т.е. приходите от осигуровки, са 5.273 млрд лв. Това означава, че средно за годината приходите на НОИ са били 2012 лева на осигурено лице, или 30.22 % от осигурителния доход.

Същевременно разходите на НОИ са за 9.326 млрд лв. За да е балансиран бюджетът на НОИ е необходимо и приходите да са толкова, което означава приходи от 9.326 млрд лв, или средно по 3572.52 лв на осигурено лице, или 53.64 % от средния осигурителен доход от 6660 лева.

Накратко казано, желанието на синдикатите е не под една трета, а над половината от осигурителните доходи на хората да влизат вместо в техните джобове в тези на НОИ.

Задвижвано от WordPress