Center for Liberal Strategies

11 декември, 2009

Предварителните данни за БВП, сезонното изглаждане и техническата рецесия

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 04:32

Вчера излязоха предварителните данни за БВП за третото тримесечие на 2009. След излизането на експресните оценки преди месец ги чаках с нетърпение, защото се очертаваше да се случи нещо интересно. И, макар и с малко, то се случи.

Ако човек вземе данните за реалния тримесечен БВП за последните десет години, изразен в милиарди левове от 2001 г. (те могат да се открият лесно тук) и вземе, че ги изглади с някоя стандартна сезонна изглаждачка (най-разпространената е х12, разработва се основно от бюрото по преброяванията на САЩ, може да се свали оттук, а причината това да се налага да си го правим сами е, че НСИ все още не благоволява да публикува сезонно изгладени данни за родния БВП), се получава интересният резултат, че след сезонно изглаждане пред последните две тримесечия реалният БВП в България нараства, макар и с по малко. На графиката долу неизгладените данни са бледи, а изгладените - приятно зелени. (още…)

11 декември, 2009

И последно малко за фискалния резерв, след последния месец

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 02:51

Добявам това само с цел да завърша темата за фискалния резерв, която ужким напусна пространството, но явно не съвсем.

Та последната ми бележка по фискалния резерв и неговото активно управление е полит-икономическа. Всяко, абсолютно всяко, активизиране на тези данъкоплатски пари в посока българските банки е изключително коварен капан за политиците, които го направят. Причината е проста. Както вече стана ясно от предишните постинги, голяма нетна полза от подобен ход няма да има нито за икономиката, нито за средния данъкоплатец. Оттам и политически ползи за политиците по тази линия няма да има. (Виж, по други линии, кой знае…)

Но политически разходи ще има, неминуеми и големи. Те ще възникнат поради логистиката на активизирането на парите. Ще трябва да се изберат банки, в които тези пари да се държат на така въжделяваните няколко процентни пункта депозитна доходност. За този избор ще има процедура и някакви държавни хора ще вземат решение към коя банка колко данъкоплатски пари да се насочат и при какви условия. Дори да приемем, че процедурата е напълно чиста и честна, че всички решения се вземат прозрачно и принципно, без компромиси и задкулисни мисли и действия, т.е. дори да приемем че процедурата се осъществи от набор хора с моралната висота поне на Всевишния и всички негови пророци (според съответната религия на читателя), в България днес тази процедура със сто процентова сигурност ще бъде представена като корумпирана, безпринципна, омърсена, скандална и крадлива. И не само ще бъде представена за такава, но обществото ще бъде напълно убедено в тази представа. Ако някой има нужда от убеждаване в този извод, да драсне един коментар отдолу, ще обменим мисли.

Следователно политиците, които ще извършат тази процедура, няма да получат никаква политическа или обществена полза срещу нея, но със сигурност ще получат твърдото убеждение от страна на обществото, че са крадливи и корумпирани поне в това си действие. Те ще платят тази цена с абсолютна сигурност, независимо дали действителните им помисли и действия са чисти или не.

Задвижвано от WordPress