Center for Liberal Strategies

30 септември, 2009

Кратко обяснение “защо приех да съм в комисия”

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 01:35

През последната седмица-две името ми се спряга като член на една проекто-комисия за изследване на следствията от сделките по замяна на български Брейди облигации, извършени по време на мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски. Наистина, аз получих предложение да се включа в подобна комисия и го приех. И макар комисията, доколкото знам към момента, още не е официално сформирана, смятам за необходимо да обясня своето решение да приема предложението, защото чета по форумите доста емоционални оценки за нейната евентуална бъдеща работа.

Приех да съм в тази комисия по три основни причини.

Първата е, че отдавна съм твърдо убеден в необходимостта парламентът и неговите комисии в която и да е демократична държава да се допитват до мнението на независими от текущата политика експерти при формиране на мнение и отношение по различни въпроси. Изобщо, смятам, че процедурата по “изслушване” от страна на парламентарните комисии на външни за парламента и политиката хора е силно препоръчителна по всякакви въпроси от обществено значение и бих искал всякакви подобни практики да бъдат стимулирани и в българския парламент.

Втората причина е, че въпросът с анализа на резултатите (вече възникнали и евентуално предстоящи) за българските данъкоплатци от тази сделка е важен и заслужава внимание. И това не се дължи на някакво очакване анализът от сделката да покаже огромни печалби или загуби. Дължи се на твърдата ми убеденост, че когато се извършва разпореждане с държавните активи и пасиви, т.е. с ресурсите на българските данъкоплатци, това разпореждане задължително трябва да бъде оценено както преди факта, така и по реално получилите се резултати. Тази ми убеденост важи за всеки български данъкоплатски лев, с който се разпорежда държавата.

Третата причина е, че тази сделка, доколкото се отнася до замяна на един финансов поток с друг от гледна точка на заемателя, попада изцяло в тясната област на моята специализация - парична теория и политика. В този смисъл първо, подобен анализ ще ми е особено интересен и ще мога да го използвам примерно в лекциите си по пари и банки и, второ, колкото и самонадеяно да звучи се чувствам не зле подготвен да участвам в подобна група.

Накрая, важно е да се спомене какво нямам никакво намерение да правя или постигам с участието си в тази група. Нямам никакво намерение да разследвам конфликти на интереси или подобни юридически работи. Нямам никакво намерение който и да било да влиза в затвора или дори да бъде обвиняван.  Имам притеснение, че резултатите от работата на комисията ще бъдат използвани политически, но намирам, че това е приемлива цена за това българските данъкоплатци да научат нещо повече за дългосрочните последствия от политики, провеждани от техните правителства с техните пари.

Задвижвано от WordPress