Организирана престъпност

Работна група върху организираната престъпност в България

Септември 2004 - Февруари 2005
В основата на този проект е залегнало разбирането, че липсата на обща позиция относно източниците и социалната динамика на организираната престъпност е една от основните причини за провала на борбата срещу нея, както и за така наречената война между институциите.