Съдебна реформа

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Възходът и падението на КТБ показаха как публични институции са в плен на частни интереси. Целта на нашия проект е през следващите месеци да изследва и анализира това явление.

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016

Подобряване на управленския потенциал на българската съдебна система

Февруари 2005 - Май 2006
Основна цел на проекта бе да допринесе за рационализирането на процеса на вземане на управленски решения от Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието и да подпомогне, по този начин, провеждането на реформата на българската съдебна система.