Конституционализъм

Успехът на конституционния съд в България; Ролята на международната подкрепа за поощряване на think tank общността в България

Септември 2001 - Ноември 2001
Център за либерални стратегии изследва два различни проблема, използвайки метод на изследване на Европейската Инициатива за Стабилност, в контекста на EWI-ESI изследването на Пакта за стабилност.