Успехът на конституционния съд в България; Ролята на международната подкрепа за поощряване на think tank общността в България

Септември 2001 - Ноември 2001
Иван Кръстев

Център за либерални стратегии изследва два различни проблема, използвайки метод на изследване на Европейската Инициатива за Стабилност, в контекста на EWI-ESI изследването на Пакта за стабилност. Първото проучване засяга Конституционния съд в България, а второто - анализира Think-tank организациите. Докладите бяха подготвени от Центъра за Либерални Стратегии по искане на EWI във връзка с работата им по оценяването на Пакта за стабилност.