Европейски съюз

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проект по програма на Европейския съюз "Хоризонт 2020".

Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства

Януари 2016 - Януари 2019

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Проектът анализира проблемите, произтичащи от политиките на Запада на „двоен стандарт“, както и критиките срещу „лицемерието“ на Запада като идеологическа основа за атака срещу Западния либерален ред.

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа

Юни 2018 - Юни 2018
Пловдивският икономически форум се организира от Делфийския икономически форум, Атина, Гърция, и от Център за либерални стратегии в София. Форумът ще коментира предизвикателствата пред България, региона и Европа. Крайната му цел е чрез диалог и споделяне на идеи и визии да допринесе за успешната трансформация на България и за отключването на потенциала за социален и стопански растеж. Форумът ще се провежда всяка година през месец юни в Пловдив – прекрасен град с важна роля за икономическото развитие на страната.

Лицата на ромите-мигранти в Европа

Октомври 2015 - Януари 2017

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016

Европа в риск 2.0

Ноември 2014 - Декември 2015
Серия от дискусии, организирани от Център за либерални стратигии съвместно с Бруно Крайски Форум, Виена и Европейски съвет за външна политика и подкрепени от Австрийското министерство на отбраната и спорта

EPIN

Септември 2002 - Януари 2015

Периферия в риск

Април 2013 - Октомври 2014
Серия от дискусии, организирани от Център за либерални стратигии съвместно с Бруно Крайски Форум, Виена и Европейски съвет за външна политика и подкрепени от Австрийското министерство на отбраната и спорта и Балкански тръст за демокрация

Нови източници за постигане на социално сближаване

Март 2013 - Август 2014

Софийска платформа

Май 2011 - Ноември 2013

Европа в риск

Април 2012 - Април 2013
Серия от дискусии, организирани от Център за либерални стратигии съвместно с Бруно Крайски Форум, Виена и Европейски съвет за външна политика и подкрепени от Австрийското министерство на отбраната и спорта и Балкански тръст за демокрация

Ентусиазирай Публиката в България за Европейския Парламент

Февруари 2009 - Януари 2010

FORESEC Европейската сигурност в развитие: движещи сили, тенденции и сценарии

Февруари 2008 - Ноември 2009

Граждани за Европа 2009

Септември 2008 - Септември 2009
„Граждани за Европа” 2009 е европейска дискусия на тема: Какво може да направи ЕС, за да повлияе на нашето социално и икономическо бъдеще в глобалния свят?

SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Това е изследователски проект, базиран на сравнителен анализ за ролята на социалния капитал и гражданското общество. Проучване беше проведено в Германия, Италия, Гърция, Испания, Чехия, Полша, Унгария, Румъния и България. Проектът и докладите са достъпни на английски език.

Граждани за Европа 2007

Януари 2007 - Декември 2007
Дискусиите “Граждани за Европа” преодоляха географските и езикови бариери в Европа и предоставиха за първи път на граждани от всички държави-членки на Европейския съюз възможност да влязат в диалог за неговото бъдеще. Oбщоевропейският проект включва национални дискусии във всяка една от 27-те държави-членки на ЕС. Основният резултат от проекта е, че гражданите достигнаха до общи позиции и формулираха препоръки към политиците. Изготви се Обща визия на европейските граждани за бъдещето на Европа.

SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Социална кохезия, доверие и участие: обществен капитал, социална политика и социална кохезия в Европейския съюз и страните кандидатки и те бяха включени в Европейския доклад за социална политика.

1000 + дискусии за Европа

Януари 2005 - Август 2005
„Хиляда дискусии за Европа” е кампания, включваща двадесет и петте страни членки на Европейския Съюз.

IBEU Интегриране на Балканите в ЕС: Функционални граници и устойчива сигурност

Декември 2003 - Януари 2005
IBEU е проект насочен към изследване на социален капитал, миграционни потоци, неформален сектор и перпективите за развите на регионалното сътрудничество в разлини сектори на икономиката между страните от Югоизточна Европа.

Каква Европа?

Януари 2002 - Декември 2003
Основна цел на този проект бе да следи отблизо дебата за бъдещето на Европа, да анализира развитието му и да предоставя тези анализи на специално организирани за това форуми.