Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Иван Кръстев и Яна Папазова

Проектът анализира проблемите, произтичащи от политиките на Запада на „двоен стандарт", както и критиките срещу „лицемерието" на Запада като идеологическа основа за атака срещу Западния либерален ред.
Финансиращи организации